Αναπληρωτές Πρόεδροι Υπουργικού Συμβουλίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την περίοδο από 08.03.1840 μέχρι 02.09.1843 ο βασιλιάς Όθων των Βίττελσμπαχ ανέλαβε ο ίδιος την προεδρία του υπουργικού συμβουλίου. Την περίοδο αυτή σχημάτισε υπό την προεδρία του τρεις κυβερνήσεις: την πρώτη 08.03.1840 – 23.06.1841, τη δεύτερη 24.06.1841 – 09.08.1841 και τη τρίτη 10.08.1841 – 02. 09.1843. Στις δύο τελευταίες κυβερνήσεις ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου είχε τον τίτλο του Αναπληρωτή Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος δεν είχε συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αλλά προήδρευε του υπουργικού συμβουλίου όταν απουσίαζε ο βασιλιάς. Ο τίτλος αυτός δε ξαναχρησιμοποιήθηκε και θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόδρομος των: υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου ή υπουργού Επικρατείας ή Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης.

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΝΑΠΛ. ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος

24.06.1841 – 09.08.1841

ΟΘΩΝΑ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Δημήτριος

10.08.1841 – 02.09.1843

ΟΘΩΝΑ