Ανώτατοι Άρχοντες, εισαγωγή

Το Σύνταγμα του 1975, που ψηφίστηκε την 11 Ιουνίου 1975, προβλέπει αιρετό ανώτατο άρχοντα, Πρόεδρο Δημοκρατίας. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ορίζει:
«1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος. Εκλέγεται υπό της Βουλής δια περίοδον πέντε ετών, κατά τα εν άρθροις 32 και 33 οριζόμενα.
2. Το αξίωμα του Προέδρου είναι ασυμβίβαστον προς οιονδήποτε άλλο αξίωμα, θέσιν ή έργον.
3. Η προεδρική περίοδος άρχεται από της ορκωμοσίας του Προέδρου.
4. Εις περίπτωσιν πολέμου η προεδρική θητεία παρατείνεται μέχρι της λήξεως αυτού.
5. Επανεκλογή του αυτού προσώπου άπαξ μόνον επιτρέπεται» (άρθρο 30)
Άλλες διατάξεις του Συντάγματος δίνουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μεγάλες εξουσίες, που οι αναθεωρήσεις 1985/86 και 2001 περιορίζουν.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ

Στο αξίωμα του Ανώτατου Άρχοντα απασχολήθηκαν συνολικά 41 άτομα: 40 άνδρες και μία γυναίκα. 34 άνδρες και η γυναίκα μετέχουν σε επίσημες ηγεσίες, 4 άνδρες μετέχουν σε επίσημες και σε “παράλληλες” ηγεσίες και 2 άνδρες μόνο σε “παράλληλες” ηγεσίες.

ΗΓΕΣΙΕΣ

Α. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ

Βασιλείς: 7 άτομα (άνδρες). Συνολικά βασίλευσαν στον θρόνο της Ελλάδας 7 βασιλείς (όλοι άνδρες), που ανήκουν σε δύο δυναστείες, των Βίττελσμπαχ [1] και των Γλύξμπουργκ [6]: Αλέξανδρος των Γλύξμπουργκ, Γεώργιος Α’ των Γλύξμπουργκ, Γεώργιος Β’ των Γλύξμπουργκ, Κωνσταντίνος Α’ των Γλύξμπουργκ, Κωνσταντίνος Β’ των Γλύξμπουργκ, Όθων των Βίττελσμπαχ, Παύλος των Γλύξμπουργκ.

Αντιβασιλείς: 6 άτομα (5 άνδρες και 1 γυναίκα)
Αντιβασιλείς χρημάτισαν έξι άτομα, πέντε άνδρες και μία γυναίκα. Η γυναίκα ήταν εστεμμένη. Από τους άνδρες οι τέσσερις ήσαν στρατιωτικοί και ο ένας κληρικός: Αρχιεπ. Δαμασκηνός, Γεώργιος Ζωιτάκης, Γεώργιος Κονδύλης, Παύλος Κουντουριώτης, Όλγα των Γλύξμπουργκ, Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Β. ΑΙΡΕΤΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ

Κυβερνήτες [1] Ιωάννης Καποδίστριας
Προεστοί [1] Αυγουστίνος Καποδίστριας
Προσωρινοί Πρόεδροι της Δημοκρατίας [1] Μιχαήλ Στασινόπουλος
Πρόεδροι της Δημοκρατίας [9] Φαίδων Γκιζίκης, Αλέξανδρος Ζαΐμης, Κωνσταντίνος Καραμανλής, Παύλος Κουντουριώτης, Θεόδωρος Πάγκαλος, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Χρήστος Σαρτζετάκης, Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, Κωνσταντίνος Τσάτσος.
Προεδρεύοντες της Δημοκρατίας [1] Ιωάννης Αλευράς

Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ

Επίσημες Συλλογικές Ηγεσίες

Διοικητική Επιτροπή (28.09.1831 – 07.12.1831) [3] Αυγουστίνος Καποδίστριας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ιωάννης Κωλέττης
Διοικητική Επιτροπή (29.03.1832 – 02.04.1832) [5] Βασίλειος Βουδούρης, Ανδρέας Ζαΐμης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ιωάννης Κωλέττης, Ανδρέας Μεταξάς
Διοικητική Επιτροπή (03.04.1832 – 24.01.1833) [7] Ανδρέας Ζαΐμης, Γεώργιος Κουντουριώτης, Ιωάννης Κωλέττης, Ανδρέας Μεταξάς, Δημήτριος Πλαπούτας, Σπυρίδων Τρικούπης, Δημήτριος Υψηλάντης
Βαυαρική Αντιβασιλεία [3] Ιωσήφ-Λουδοβίκος Άρμανσπεργκ, Γεώργιος-Λουδοβίκος Μάουερ, Κάρολος- Γουσταύος Χάιντεκ
Επαναστατική Τριανδρία [3] Δημήτριος Βούλγαρης, Κωνσταντίνος Κανάρης, Μπενιζέλος Ρούφος

“Παράλληλες” Ηγεσίες

Διοικητική Επιτροπή “Συνταγματικοί” (08.12.1831 – 28.03.1832) [3] Ανδρέας Ζαΐμης, Γεώργιος Κουντουριώτης, Ιωάννης Κωλέττης
Τριανδρία Κινήματος “Εθνικής Αμύνης” (οιονεί αντιβασιλεία) [3] Ελέυθέριος Βενιζέλος, Παναγιώτης Δαγκλής, Παύλος Κουντουριώτης

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΓΕΣΙΑΣ

Τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια έχει στην ηγεσία του κράτους ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ των Γλύξμπουργκ [49 χρόνια, 4 μήνες, 18 ημέρες] και τη μικρότερη ο Ι. Αλευράς [16 ημέρες]. (Η Κυβερνητική Επιτροπή [29.03.1832 – 01.04.1832] έχει χρονική διάρκεια 5 ημέρες).

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Κληρον.

Ηγεσία

Αιρετή

Ηγεσία

Συλλογική Ηγεσία

Επίσημη

Παραλλ.

1.

40 χρόνια

1

2.

20 χρόνια

40 χρόνια

1

3.

10 χρόνια

20 χρόνια

2

1

4.

5 χρόνια

10 χρόνια

1

3

5.

3 χρόνια

5 χρόνια

3

3

6.

2 χρόνια

3 χρόνια

1

7.

1 χρόνο

2 χρόνια

2

1

1

8.

6 μήνας

1 χρόνο

1

1

1

9.

6 μήνες

3

4

2

1