Ανταρκτική

Ανταρκτική

Antarctica

Θέση

Σημαία

Εθνόσημο

Η 5η σε μέγεθος ήπειρος, η Ανταρκτική είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου καλυμμένη από πάγο πάχους πάνω από 2000 μέτρα. Στην περιοχή ζει μεγάλη ποικιλία άγριας πανίδας, όπως φώκιες, φάλαινες και πιγκουίνοι. Η Συνθήκη της Ανταρκτικής υπογράφεται το 1959 από 12 έθνη και άλλα 18 προσχωρούν σ’ αυτή. Προβλέπει τη διεθνή διακυβέρνησή της. Μπαίνει σε ισχύ το 1961. Εκτός από τα 30 έθνη της Συνθήκης, άλλα 14 έχουν καθεστώς παρατηρητή. Για να αποκτήσει Συμβουλευτικό Καθεστώς μια χώρα πρέπει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα επιστημονικής έρευνας στην ήπειρο. Υπάρχουν εδαφικές διεκδικήσεις από Αυστραλία, Γαλλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία και αλληλοεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις από Αργεντινή, Χιλή και Βρετανία. Τα υπόλοιπα κράτη δεν αναγνωρίζουν τις διεκδικήσεις. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται η παρακολούθηση όλων των επιστημονικών δραστηριοτήτων και η επιβολή κυρώσεων σε προγράμματα που απειλούν την οικολογική ισορροπία.
ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗΣ
Τον πάγο της Ανταρκτικής απεικονίζει το λευκό χρώμα, που σχηματίζει το χάρτη της ηπείρου, στο γαλάζιο φόντο της σημαίας.
ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗΣ
Πρόταση 2002 Πρόταση 2007