Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ(-ΗΣ)

Ο θεσμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης δεν εφαρμόζεται συχνά στη χώρα μας και αυτό γιατί κατά καιρούς οι πρωθυπουργοί δεν έδειχναν διάθεση να εκχωρήσουν μέρος της εξουσίας τους σε άλλα πρόσωπα. Ίσως για να μην υπάρχει προβάδισμα στη διαδοχή. Πρώτοι Αντιπρόεδροι τοποθετήθηκαν (άτυπα) τον Οκτώβριο 1862 οι Μπεν. Ρούφος και Κων. Κανάρης. Οι δύο αυτοί ανέλαβαν την εξουσία επαναστατικώ δικαίω μετά την έξωση του βασιλιά Όθωνα των Βίττελσμπαχ.

Το 1918 η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου μετά το Β.Δ. 1116/1918 «Περί διορισμού Υπουργού άνευ ωρισμένου χαρτοφυλακίου» (ΦΕΚ 4/03.01.1918) τοποθετεί σε θέση υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου «όστις και θέλει αναπληροί τον Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου, κωλυόμενον ή απόντα». Το Σύνταγμα του 1927 καθιέρωνε το θεσμό του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης: «Την Κυβέρνησιν αποτελεί το Υπουργικόν Συμβούλιον συγκείμενον από τους Υπουργούς υπό την προεδρίαν του Πρωθυπουργού.

Δύναται δια Διατάγματος, προκαλουμένου υπό του Πρωθυπουργού, να διορισθή είς εκ των Υπουργών Αντιπρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν ελλείψει τοιούτου ο Πρωθυπουργός ορίζει, οσάκις παρίσταται ανάγκη, ένα εκ των Υπουργών προσωρινόν αναπληρωτή του» (άρθρο 87).
Οι περισσότεροι Αντιπρόεδροι εμφανίζονται σε κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια πολιτικής αστάθειας (π.χ. μετακατοχικές κυβερνήσεις λόγω του συνεχιζόμενου εμφύλιου πολέμου). Οι Αντιπρόεδροι ακόμη μπορεί να ήσαν και υπουργοί ορισμένου υπουργείου. Δέκα Αντιπρόεδροι έφεραν και τον τίτλο του υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου, κατά το πρότυπο του 1918.

Ο Νόμος του 1985 δεν όριζε τον αριθμό Αντιπροέδρων και ανέφερε ότι: «για το διορισμό αντιπροέδρου της Κυβέρνησης δεν απαιτείται προηγούμενη σύσταση θέσης». Όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους αυτοί ασκούν: «α’. Τις αρμοδιότητες που ορίζει ο Πρωθυπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους αντιπροέδρους της Κυβέρνησης μπορεί να ανατεθούν και αρμοδιότητες που ανήκουν σε υπουργείο άλλο από εκείνο που ενδεχομένως προΐστανται. Στην περίπτωση αυτή προΐστανται των υπηρεσιών και του προσωπικού που ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να τους ανατεθεί η εποπτεία ορισμένων τομέων της κυβερνητικής δραστηριότητας
β’. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζει ο νόμος».

Αντιπρόεδροι διορίστηκαν και στις κατοχικές κυβερνήσεις Γ. Τσολάκογλου και Ι. Ράλλη, στη 2η κυβέρνηση της Π.Ε.Ε.Α. και στις δύο κυβερνήσεις Δ.Σ.Ε.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 43
Παράλληλες κυβερνήσεις: 8
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 46 χρόνια, 1 μήνας, 8 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 4 χρόνια, 1 μήνας, 20 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 68 αλλαγές σε αντιπροέδρους.
Συνολικά απασχολήθηκαν 40 άτομα (άνδρες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 5 αλλαγές σε αντιπροέδρους.
Συνολικά απασχολήθηκαν 4 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

[ΑΤΥΠΟΣ] ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

11.10.1862 – 07.02.1863

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
[ΑΤΥΠΟΣ] ΡΟΥΦΟΣ Μπενιζέλος

11.10.1862 – 08.02.1863

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
[ΥΠ. ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ] ΡΕΠΟΥΛΗΣ Εμμανουήλ

03.01.1918 – 03.11.1920

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

06.07.1929 – 15.12.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

16.12.1929 – 25.05.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

05.06.1932 – 03.11.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός

23.07.1932 – 03.11.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γεώργιος

05.04.1935 – 09.10.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
  ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης

10.10.1935 – 29.11.1935

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (δικτ.)
  ΜΕΤΑΞΑΣ Ιωάννης

14.03.1936 – 12.04.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
  ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

05.08.1936 – 21.01.1937

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αλέξανδρος

20.04.1941 – 03.05.1942

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

05.05.1941 – 01.12.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

04.05.1942 – 08.03.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
  ΡΟΥΣΟΣ  Γεώργιος

24.03.1943 – 19.01.1944

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
  ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ Εκτωρ

01.03.1944 – 02.09.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
  ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ευριπίδης

18.04.1944 – 02.09.1944

2η  Π.Ε.Ε.Α.
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

24.05.1944 – 29.08.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)
  ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ  Κυριάκος

02.06.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
  ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ  Κυριάκος

11.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

22.11.1945 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Γεώργιος

22.11.1945 – 10.03.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

24.01.1947 – 26.01.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
  ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

24.01.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

17.02.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
  ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

07.09.1947 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γιάννης

23.12.1947 – 30.01.1949

1η  Δ.Σ.Ε.
  ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος (γ)

24.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
  ΡΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος

24.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
[ΥΠ. ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ] ΔΙΟΜΗΔΗΣ Αλέξανδρος

20.01.1949 – 13.04.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γιάννης

31.01.1949 – 29.08.1949

2η  Δ.Σ.Ε.
[ΥΠ. ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ] ΔΙΟΜΗΔΗΣ Αλέξανδρος

14.04.1949 – 29.06.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
[ΥΠ. ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ] ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
  ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

23.03.1950 – 02.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

15.04.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

28.08.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
[ΥΠ. ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
[ΥΠ. ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ] ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
[ΥΠ. ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

03.11.1950 – 03.07.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

03.08.1951 – 29.09.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

27.10.1951 – 10.10.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

15.12.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (β)

15.12.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ανδρέας

29.02.1956 – 17.07.1957

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

05.01.1959 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

20.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

08.11.1963 – 30.12.1963

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
[ΥΠ. ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ] ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (β)

05.12.1963 – 30.12.1963

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
[ΥΠ. ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ] ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (β)

19.02.1964 – 04.06.1964

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (β)

05.06.1964 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
  ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ηλίας

17.09.1965 – 12.04.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος

17.09.1965 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
  ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ Γρηγόριος

21.04.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
  ΠΑΤΤΑΚΟΣ Στυλιανός

13.12.1967 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
  ΠΑΤΙΛΗΣ Δημήτριος

20.06.1968 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
  ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ Νικόλαος

26.08.1971 – 28.09.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
  ΜΗΤΡΕΛΙΑΣ Χαρίλαος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
  ΜΑΥΡΟΣ Γεώργιος

24.07.1974 – 16.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
[ΥΠ. ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων.

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων.

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
  ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευάγγ.

29.06.1981 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

26.07.1985 – 17.11.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Μένιος

23.09.1987 – 17.11.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Τζαννής

11.04.1990 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθ.

11.04.1990 – 20.02.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  ΠΑΓΚΑΛΟΣ Θεόδωρος (β)

07.10.2009 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ευάγγελος

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
  ΠΑΓΚΑΛΟΣ Θεόδωρος (β)

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ευάγγελος

11.11.2011 – 19.03.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)