Υπ. Ενέργειας

Υπουργείο ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη εφαρμόζοντας το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) ίδρυσε ξεχωριστό υπουργείο Ενέργειας, λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που είχε ξεσπάσει τότε.
Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1974 οπότε και ενώθηκε με το υπουργείο Βιομηχανίας για να αποτελέσουν το υπουργείο Βιομηχανίας & Ενέργειας.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 08.10.1973 μέχρι 24.11.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη).
β. από 15.02.1974 μέχρι 01.06.1941 (δικτατορική κυβέρνηση Αδ. Ανδρουτσόπουλου).
γ. από 26.07.1974 μέχρι 20.11.1974 (de facto κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 10 μήνες, 21 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 5 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 5 άτομα (όλοι άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ Νικόλαος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Ηλίας

15.02.1974 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Χαράλαμπος

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αθανάσιος

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)

Υπ. Συντονισμού & Προγραμματισμού

Υπουργείο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το 1973, η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη ίδρυσε το υπουργείο Συντονισμού & Προγραμματισμού, που έγινε ο κεντρικός επιτελικός φορέας της κυβέρνησης. Το ιδρυτικό Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) προέβλεπε για το υπουργείο: «Εισηγείται την χάραξιν των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής και καταρτίζει τα σχέδια και τα προγράμματα κυβερνητικής δράσεως δια την εν γένει ανάπτυξιν της χώρας επί εθνικής και περιφερειακής κλίμακος.

Παρακολουθεί την εφαρμογήν των ως άνω προγραμμάτων και συντονίζει την δραστηριότητα των κατ’ ιδίαν φορέων ιδία δε των Οικονομικών Υπουργείων. Προσδιορίζει τα μέτρα πολιτικής επί των τιμών και εισοδημάτων, του ισοζυγίου πληρωμών, και αναπτύξεως της κεφαλαιαγοράς. Χειρίζεται, εν συνεργασία μετά του Υπουργείου Εξωτερικών, τα θέματα τα αναφερόμενα εις την συμφωνία συνδέσεως μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος.
Εποπτεύει επί του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.), Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητος (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)».
Το υπουργείο Συντονισμού & Προγραμματισμού διατηρήθηκε στην πρώτη θέση της κυβερνητικής ιεραρχίας μέχρι το 1976 οπότε η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] το κατήργησε επανιδρύοντας το υπουργείο Συντονισμού.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 08.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 27.11.1977 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 4 χρόνια, 1 μήνας, 20 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 10 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 5 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 10 άτομα (άνδρες).

Υπ. Βιομηχανίας & Ενέργειας

Υπουργείο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η δικτατορική κυβέρνηση Αδ. Ανδρουτσόπουλου ένωσε το υπουργείο Βιομηχανίας με το υπουργείο Ενέργειας και δημιούργησε το υπουργείο Βιομηχανίας & Ενέργειας. Τυπικά το υπουργείο ιδρύθηκε με το Νόμο 400/1976 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 203/03 08.1976) για να διατηρηθεί μέχρι το 1982. Το 1982, από το υπουργείο Βιομηχανίας & Ενέργειας η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου δημιούργησε δύο νέα υπουργεία: το υπουργείο Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και το υπουργείο Έρευνας & Τεχνολογίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 25.11.1973 μέχρι 23.07.1974 (δικτατορική κυβέρνηση Αδ. Ανδρουτσόπουλου).
β. από 21.11.1974 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 04.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 6
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 8 χρόνια, 3 μήνες, 13 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 10 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 5 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 5 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 10 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ Κωνσταντίνος

25.11.1973 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ Κωνσταντίνος

21.11.1974 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Δημήτριος

21.11.1974 – 09.09.1976

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Αριστείδης

10.09.1976 – 20.10.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΒΕΡΤ Μιλτιάδης

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μίκης

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΟΣ Στέφανος

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Λάζαρος

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ Αναστάσιος

21.10.1981 – 04.07.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ Δημήτριος

21.10.1981 – 04.07.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών

Υπουργείο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη εφάρμοσε το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) που, μεταξύ των άλλων, καταργούσε το υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών και ξαναδημιουργούσε το υπουργείο Συγκοινωνιών αλλά με τον τίτλο Μεταφορών & Επικοινωνιών. Με την ονομασία αυτή το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1976 γιατί τότε η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] το μετονόμασε πάλι σε υπουργείο Συγκοινωνιών.

Το 1985 η κυβέρνηση του Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) επανέφερε την ονομασία Μεταφορών & Επικοινωνιών στο υπουργείο Συγκοινωνιών.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 08.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 27.11.1977 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]).
β. από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 15
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 28 χρόνια, 3 μήνες, 28 μέρες.
ΑΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 53 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 22 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 4 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 23 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 48 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΚΑΣ Ορέστης

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Αλέξανδρος

25.11.1973 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ Διονύσιος

03.12.1973 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Εμμανουήλ

11.01.1974 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ Γεώργιος

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ Ιωάννης

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος

21.11.1974 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Πανουργιάς

21.11.1974 – 09.09.1976

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

26.07.1985 – 30.10.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλ.

26.07.1985 – 24.04.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Στέφανος

25.04.1986 – 04.02.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Κων.

31.10.1986 – 21.06.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Σπυρίδων

05.02.1987 – 21.06.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Βασίλειος

23.09.1987 – 21.06.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΣΟΣ Γεώργιος

22.06.1988 – 17.11.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΦΥΡΙΟΥ Κοσμάς

22.06.1988 – 16.03.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ιωάννης

18.11.1988 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

18.11.1988 – 16.03.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Νικόλαος

02.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ακης

23.11.1989 – 12.02.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.

23.11.1989 – 12.02.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

13.02.1990 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Νικόλαος

11.04.1990 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΡΑΤΣΑΣ Απόστολος

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδ.

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ Παναγιώτης

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ιωάννης

13.10.1993 – 07.07.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

13.10.1993 – 14.09.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Θεόδ. (β)

08.07.1994 – 14.09.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ Δημ.

08.07.1994 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

15.09.1994 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ Χρ.

15.09.1994 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ευάγγελος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Κίμων

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Δημήτριος (β)

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χάρης

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος (β)

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χάρης

25.09.1996 – 01.09.1997

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ

25.09.1996 – 29.10.1998

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ Αναστάσιος

02.09.1997 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος

30.10.1998 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ Χρήστος

13.04.2000 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Αλέξανδρος

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ Σπυρίδων

24.10.2001 – 29.08.2002

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ

30.08.2002 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Μιχαήλ-Γεώργιος

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΕΡΑΤΖΗΣ Αναστάσιος

10.03.2004 – 15.02.2006

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

20.09.2007 – 06.01.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ευριπίδης

07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ Μιχαήλ

07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]

Υπ. Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος

Υπουργείο ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το 1980, η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] ίδρυσε το υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος. Ήταν η πρώτη φορά που ιδρύεται στην Ελλάδα υπουργείο με αρμοδιότητες σχετικές με το περιβάλλον.

Ο ιδρυτικός του Νόμος 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57/14.03.1980) προέβλεπε το υπουργείο είχε την ευθύνη:
«α. Δια την σύνταξιν, συμπλήρωσιν, τροποποίησιν, ή αναθεώρησιν και την μέριμναν δια την έγκρισιν και εφαρμογήν περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών, ως και την εποπτείαν και παρακολούθησιν της υπό ετέρων αρμοδίων φορέων εφαρμογής αυτών. Η αρμοδιότης αύτη δια το Εθνικόν Χωροταξικόν Σχέδιον παραμένει εις το Υπουργείον Συντονισμού.
β. Δια την σύνταξιν, συμπλήρωσιν, τροποποίησιν ή αναθεώρησιν περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών, εντός του πλαισίου των υπό του Υπουργείου Συντονισμού καταρτιζομένων περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως, την μέριμναν δια την έγκρισιν και εφαρμογήν τούτων, ως και την εποπτείαν και παρακολούθησιν της υπό ετέρων αρμοδίων φορέων εφαρμογής των. Εις την έννοιαν της εφαρμογής των προγραμμάτων δεν περιλαμβάνεται η εκτέλεσις των εις αυτά προβλεπομένων δημοσίων έργων, δια τα οποία υφίστανται, κατά τας κειμένας διατάξεις, έτεροι αρμόδιοι φορείς.
γ. Δια την χρηματοδότησιν και εκπόνησιν μελετών περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων ή επί μέρους τμημάτων αυτών, […] ως και την παρακολούθησιν της εκπονήσεως και την αξιολόγησιν αυτών.
δ. Δια την έκφρασιν των κατευθύνσεων και της πολιτικής της Κυβερνήσεως επί θεμάτων περιβάλλοντος, την κατάρτισιν σχεδίων και προγραμμάτων και τον έλεγχον της εφαρμογής και τον συντονισμόν των ειδικών προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος των επί μέρους φορέων, ως και την κάλυψιν θεμάτων περιβάλλοντος μη περιλαμβανομένων εις τας αρμοδιότητας ετέρου φορέως.
ε. Δια την χάραξιν και εφαρμογήν οικιστικής και πολεοδομικής πολιτικής, την εκπόνησιν, έγκρισιν, τροποποίησιν, ανάθεσιν και εφαρμογήν των αναγκαίων ρυθμιστικών, πολεοδομικών, οικιστικών και λοιπών σχεδίων και προγραμμάτων, ως και την εισήγησιν προς την Οικονομικήν και την Νομισματικήν Επιτροπήν περί της ακολουθητέας στεγαστικής πολιτικής δια την εφαρμογήν των ως άνω προγραμμάτων και τον συντονισμόν των ειδικών προγραμμάτων των επί μέρους φορέων.
στ. Δια την κατάρτησιν και εφαρμογήν των προγραμμάτων χαρτογραφήσεως και κτηματολογίου, ως και την εποπτείαν και τον συντονισμόν σχετικών προγραμμάτων Οργανισμών, εξαιρουμένων των ως άνω εργασιών στρατιωτικής φύσεως αι οποίαι παραμένουν εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης […]».

Στο υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος υπήχθησαν α) το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), β) η Δημοσία Επιχείρησις Πολεοδομίας και Στεγάσεως (ΔΕΠΟΣ), γ) το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, δ) οι Κτηματικές Ομάδες. Όπως είναι φανερό, τα θέματα περιβάλλοντος αποτελούσαν ένα μικρό τμήμα των αρμοδιοτήτων του υπουργείου.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 14.03.1980 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπαν-δρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 5 χρόνια, 4 μήνες, 12 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 5 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 4 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 4 άτομα (άνδρες).

Υπ. Απασχολήσεως

Υπουργείο ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ(-ΗΣ)

Η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη εφαρμόζοντας το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμ-βουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) επανίδρυσε το υπουργείο Εργασίας ως υπουργείο Απασχολήσεως. Με την ονομασία αυτή το υπουργείο λειτούργησε για περίπου τέσσερα χρόνια. Το 1977 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] με το Νόμο 400/1976 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 203/03. 08.1976) μετονόμασε πάλι το υπουργείο σε υπουργείο Εργασίας.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 08.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 27.11.1977 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 4 χρόνια, 1 μήνας, 7 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 6 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 5 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 5 άτομα (όλοι άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Γεώργιος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαρ.

03.12.1973 – 10.01.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Παν.

11.01.1974 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

24.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Κωνσταντίνος

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

21.11.1974 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]

Υπ. Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Υπουργείο ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το 1982, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982) ίδρυσε το υπουργείο Ενέργειας & Φυσικών Πόρων. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1985 οπότε ενώθηκε με το υπουργείο Έρευνας & Τεχνολογίας και δημιουργήθηκε το υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 05.07.1982 μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 21 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 3 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Ευάγγελος

05.07.1982 – 21.09.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ Ελευθέριος

21.09.1984 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ Ελευθέριος

05.06.1985 – 25.07.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Υπ. Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής

Υπουργείο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με το Ν.Δ. 1174/1972 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 957/1971 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”» (ΦΕΚ 100/30.06.1972) η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου μετονόμασε το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής, που είχε ιδρύσει πριν από έναν περίπου χρόνο, σε υπουργείο Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής. Με τον νόμο αυτό καταργήθηκε και η θέση του υπουργού Βοηθού Πρωθυπουργού και οι αρμοδιότητες του μεταβιβάστηκαν σ’ έναν υπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ.

Αλλά και με αυτή την ονομασία το υπουργείο δεν μακροημέρευσε. Το 1973, η δικατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη εφαρμόζοντας το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230 /24.09.1973) κατάργησε το υπουργείο Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής, σε μια απόπειρα πολιτικοποίησης του δικτατορικού καθεστώτος. Οι αρμοδιότητες του καταργημένου υπουργείου μοιράστηκαν σε διάφορα υπουργεία. Τα θέματα Τύπου, Αθλητισμού και Δημόσιας Διοίκησης, όμως, παρέμειναν υπό την άμεση εποπτεία του πρωθυπουργού.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 31.07.1972 μέχρι 07.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 1 χρόνος, 2 μήνες, 6 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υφυπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Διομήδης

31.07.1972 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)

Υπ. Έρευνας & Τεχνολογίας

Υπουργείο ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το 1982, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982) ίδρυσε το υπουργείο Έρευνας & Τεχνολογίας. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1985 οπότε ενώθηκε με το υπουργείο Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και δημιουργήθηκε το υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 05.07.1982 μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 21 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 2 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ Γεώργιος (α)

05.07.1982 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Απόστολος

05.06.1985 – 25.07.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ