Δικομματισμός, εισαγωγή

Ο όρος δικομματισμός μπαίνει (αδόκιμα) στην πολιτική ορολογία μετά το 1974. Σημαίνει το άθροισμα των ποσοστών των δύο πρώτων κομμάτων κάθε εκλογικής αναμέτρησης, εφ’ όσον τα δύο αυτά κόμματα εναλλάσσονται στις δύο πρώτες θέσεις.
Μετά την μεταπολίτευση στην πολιτική ζωή του ελληνικού κράτους κυριαρχούν τα κόμματα ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όμως το μοναδικό «δίδυμο» κομμάτων στην ελληνική ιστορία. Έτσι παρατηρούμε:

α) Την περίοδο 1865 – 1879 στις εκλογικές αναμετρήσεις κυριαρχεί το Εθνικόν Κόμμα με κύριο αντίπαλό του το Κόμμα Βούλγαρη και δευτερευόντως το Κόμμα Δεληγεώργη και το Κόμμα Ζαΐμη.

β) Την περίοδο 1881 – 1905 στις δύο πρώτες θέσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων εναλλάσσονται το Εθνικόν Κόμμα και το Νεωτεριστικόν Κόμμα.

γ) Την περίοδο 1915 – 1950 στην πολιτική σκηνή κυριαρχούν το Κόμμα των Φιλελευθέρων και το Κόμμα Εθνικοφρόνων με τις παραλλαγές τους: Κόμμα των Φιλελευθέρων → Ένωσις Φιλελευθέρων → Εθνικός Συναγερμός → Εθνική Πολιτική Ένωσις και Κόμμα Εθνικοφρόνων → Λαϊκόν Κόμμα → Ηνωμένη Αντιπολίτευσις → Συμπράττοντα Κυβερνητικά Κόμματα → Ηνωμένη Παράταξις Εθνικοφρό-νων. Σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις παρεμβάλλονται το Δημοκρατική Ένωσις – Κόμμα Δημοκρατικών Φιλελευθέρων και το Κ.Κ.Ε. και Συμπράττοντες.

δ) Την περίοδο 1977 – 2009 ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Νέα Δημοκρατία βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις, εναλλάξ, των αποτελεσμάτων των εκλογικών αναμετρήσεων.