Δικομματισμός (Α’+Β’)

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α’ Β’
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ % ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ %
ΕΘΝ Μάι-Αύγ 1844 ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ Ιούν 1847 ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ & ΣΥΜΠΡ
ΕΘΝ Σεπ 1850 ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡ ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΘΝ Σεπ 1853 ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡ
ΕΘΝ Οκτ 1856 ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ & ΣΥΜΠΡ
ΕΘΝ Αύγ 1859 ΚΟΜMΑ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΣΥΜΠΡ ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΘΝ Δεκ 1860-Μάρ 1861 ΚΟΜMΑ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΣΥΜΠΡ
ΕΘΝ 14-17.05.1865 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΕΘΝ 21.03.1868 ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 16-19.05.1869 ΚΟΜΜΑ ΖΑΪΜΗ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 26.02.1872 ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 27-30.01.1873 ΚΟΜΜΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΘΝ 23-26.06.1874 ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΘΝ 18-21.07.1875 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΚΟΜΜΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΕΘΝ 23.09.1879 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΘΝ 20.12.1881 ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 07.04.1885 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 04.01.1887 ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 14.10.1890 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 03.05.1892 ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 16.04.1895 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 07.02.1899 ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 17.11.1902 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 20.02.1905 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 26.03.1906 ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 08.08.1910 ΣΥΝΑΣΠ. “ΗΝΩΜ. ΚΟΜΜΑΤΩΝ” ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΘΝ 28.11.1910 ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΘΝ 11.03.1912 ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 31.05.1915 ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ
ΕΘΝ 06.12.1915 ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 01.11.1920 ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ
ΕΘΝ 16.12.1923 ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΩΣΙΣ – ΚΟΜΜΑ ΔΗΜ. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΘΝ 07.11.1926 ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 31 ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ 19,9