Δικομματισμός (Α’+Β’)

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α’ Β’
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ % ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ %
ΕΘΝ 19.08.1928 ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 47 ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ 23,9
ΓΕΡ 21.04.1929 ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 55 ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ 19,1
ΕΘΝ 26.09.1932 ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ 34 ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 33,4
ΓΕΡ 26.09.1932 ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝ 05.03.1933 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 46 ΗΝΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 46,1
ΕΘΝ 09.06.1935 ΣΥΜΠΡ. ΚΥΒΕΡΝ. ΚΟΜΜΑΤΑ 80 Κ.Κ.Ε. & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ 9,59
ΕΘΝ 26.01.1936 ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 37 ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ 22,1
ΕΘΝ 31.03.1946 ΗΝΩΜ. ΠΑΡΑΤ. ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ 55 Ε.Π.Ε. 19,3
ΕΘΝ 05.03.1950 ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ 19 ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 17,2
ΕΘΝ 09.09.1951 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 37 Ε.Π.Ε.Κ. 23,5
ΕΘΝ 16.11.1952 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 49 ΕΝΩΣΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 34,2
ΕΘΝ 19.02.1956 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 48 Ε.Ρ.Ε. 47,4
ΕΘΝ 11.05.1958 Ε.Ρ.Ε. 41 Ε.Δ.Α. 24,4
ΕΘΝ 29.10.1961 Ε.Ρ.Ε. 51 Ε.Κ.- Κ.Π. 33,7
ΕΘΝ 03.11.1963 ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 42 Ε.Ρ.Ε. 39,4
ΕΘΝ 16.02.1964 ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 53 Ε.Ρ.Ε. – Κ.Π. 35,3
ΕΘΝ 17.11.1974 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 54 Ε.Κ.ν.δ. 20,4
ΕΘΝ 20.11.1977 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 42 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 25,3
ΕΘΝ 18.10.1981 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 48 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 35,9
ΕΥΡ 18.10.1981 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 40 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31,5
ΕΥΡ 17.06.1984 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 42 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 38,1
ΕΘΝ 02.06.1985 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 46 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 40,8
ΕΘΝ 18.06.1989 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 44 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 39,2
ΕΥΡ 18.06.1989 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 40 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 35,9
ΕΘΝ 05.11.1989 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 46 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 40,7
ΕΘΝ 08.04.1990 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 38,6
ΕΘΝ 10.10.1993 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 47 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 39,3
ΕΥΡ 12.06.1994 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 38 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 32,6
ΕΘΝ 22.09.1996 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 41 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 38,1
ΕΥΡ 16.06.1999 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 36 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 32,9
ΕΘΝ 09.04.2000 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 44 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 42,7
ΕΘΝ 07.03.2004 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 45 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 40,6
ΕΥΡ 13.06.2004 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 43 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 34