Υπ. Δημοσίας Τάξεως

Υπουργείο ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ(-ΗΣ)

Το 1945 η κυβέρνηση Παν. Κανελλόπουλου ίδρυσε το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, είκοσι χρόνια μετά την κατάργηση του υπουργείου Εννόμου Τάξεως. Ο ιδρυτικός Α.Ν. 638/1945 «Περί συστάσεως Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 265/01.11.1945) αποτελείτο από είκοσι λέξεις: «Συνιστάται Υπουργείον Δημοσίας Τάξεως, οι αρμοδιότητες του οποίου θέλουσι καθορισθή δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Δημοσίας Τάξεως και Εσωτερικών».

Η Ελλάδα γινόταν η μοναδική, ίσως, χώρα της Ευρώπης που είχε τέτοιο υπουργείο. Ο Α.Ν. 655/1945 «Περί αρμοδιότητος και οργανώσεως του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως» (ΦΕΚ 275/10.11.1945) προέβλεπε: «’Απασαι αι κατά τους κειμένους Νόμους εξουσίαι και αρμοδιότητες του Υπουργείου των Εσωτερικών, αι σχετικαί με την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν, την Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν και την Αγροφυλακήν μεταβιβάζονται εις τον Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως».

Στο νέο υπουργείο υπήχθησαν «α) η Χωροφυλακή, β) η Αστυνομία Πόλεων, γ) η Διεύθυνσις Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, δ) η Υπηρεσία Αλλοδαπών, ε) η Πυροσβεστική Υπηρεσία, και στ) η Αγροφυλακή». Η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου με τον Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951) κατάργησε το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και μετέφερε τις αρμοδιότητές του στο υπουργείο Εσωτερικών.

Το 1964, η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] επανίδρυσε το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως με το Ν.Δ. 4426/1964 «Περί συστάσεως Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως» (ΦΕΚ 208/09.11.1964), που όριζε: «Συνιστάται Υπουργείον Δημοσίας Τάξεως εις ό μεταβιβάζονται αι αρμοδιότητες των παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών Γενικών Διευθύνσεων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, Πολιτικής Αμύνης της Χώρας, Εθνικής Ασφαλείας και των Διευθύνσεων Αλλοδαπών, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Εθνικού Νομίσματος και Διευθύνσεως Τουριστικής Αστυνομίας».
Η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου με το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) αναβάθμισε το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως στην πέμπτη θέση της κυβερνητικής ιεραρχίας.

Το 1976 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] με το Νόμο 400/1976 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 203/03.08.1976) κατέβασε το υπουργείο στη δέκατη έβδομη θέση, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1985 όταν η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου το ένωσε με το υπουργείο Εσωτερικών. Την ίδια χρονιά, όμως, η ίδια κυβέρνηση επανίδρυσε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης με το Π.Δ. 137/1985 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ 51/24.04.1986) που προέβλεπε ότι το υπουργείο: «Χαράζει στα πλαίσια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων κυβερνητικών συλλογικών οργάνων τη γενική πολιτική δημόσιας τάξης και ασφάλειας της χώρας και συντονίζει τη δράση των οργάνων της Λιμενικής Αστυνομίας με τη δράση των οργάνων του».

Την 07.01.2009 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β] ένωσε για μια ακόμη φορά το υπουργείο Δημόσιας Τάξης με το υπουργείο Εσωτερικών και θέσπισε θέση αναπληρωτή υπουργού με αρμοδιότητα στη δημόσια τάξη και παρέμεινε έτσι μέχρι την 07.10.2009 οπότε η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] επανίδρυσε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το μετονόμασε σε υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 01.11.1945 (κυβέρνηση Παν. Κανελλόπουλου) μέχρι 27.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου).
β. από 13.11.1964 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
γ. από 25.04.1986 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 19.09.2007 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 43
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 47 χρόνια, 3 μήνες, 27 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 80 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 59 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 7 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 63 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΩΤΑΣ Παυσανίας

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ Σταμάτης

22.11.1945 – 26.02.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής (α)

27.02.1946 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης

04.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Σπυρίδων

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Σπυρίδων

02.10.1946 – 03.11.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

04.11.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

24.01.1947 – 22.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΣ Ναπολέων

23.02.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Αθανάσιος

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος

07.09.1947 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ Παύλος

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος

20.01.1949 – 13.04.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος

14.04.1949 – 29.06.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αγγελος

06.01.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ Στυλιανός

09.01.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΩΤΑΣ Παυσανίας

23.03.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ Αθανάσιος

24.03.1950 – 14.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Πέτρος

15.04.1950 – 04.07.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

05.07.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

21.08.1950 – 27.08.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Αύγουστος

28.08.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Αύγουστος

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Αύγουστος

03.11.1950 – 27.01.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Πολυχρόνης

13.11.1964 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης

15.07.1965 – 19.08.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΑΜΑΝΗΣ Στυλιανός

20.08.1965 – 16.09.1965

Ηλ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΑΜΑΝΗΣ Στυλιανός

17.09.1965 – 04.10.1965

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Χρήστος

05.10.1965 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ Σοφοκλής

22.12.1966 – 02.04.1967

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (γ)

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΤΟΜΗΣ Παύλος

22.04.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΤΟΜΗΣ Παύλος

13.12.1967 – 17.12.1967

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Παναγιώτης

18.12.1967 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ Σπυρίδων

26.08.1971 – 09.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ Στυλιανός

10.07.1972 – 30.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)