Εκλογές, αποτελέσματα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Μάιος – Αύγουστος 1844
Κυβέρνηση: Αλ. Μαυροκορδάτου
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 127
ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Ανδρ. Μεταξάς 55
ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Αλ. Μαυροκορδάτος 28
ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Ι. Κωλέττης 20
ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 24
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ιούνιος 1847
Κυβέρνηση: Ι. Κωλέττη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 127
ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Ι. Κωλέττης πλειοψηφεί

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Σεπτέμβριος 1850
Κυβέρνηση: Αντ. Κριεζή
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 131
ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Αντ. Κριεζής 100
ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 10
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 21
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Σεπτέμβριος 1853
Κυβέρνηση: Αντ. Κριεζή
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 138
ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Αντ. Κριεζής πλειοψηφεί

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Οκτώβριος 1856
Κυβέρνηση: Δημ. Βούλγαρη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 138
ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Δ. Βούλγαρης πλειοψηφεί
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Αύγουστος 1859
Κυβέρνηση: Αθ. Μιαούλη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 139
ΚΟΜMΑ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Αθ. Μιαούλης 120
ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 11
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 8
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Δεκέμβριος 1860 – Μάρτιος 1861
Κυβέρνηση: Αθ. Μιαούλη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 142
ΚΟΜMΑ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Αθ. Μιαούλης πλειοψηφεί