Εκλογές, αποτελέσματα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 21.03.1868
Κυβέρνηση: Δημ. Βούλγαρη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 187
ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ – Δ. Βούλγαρης 114
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Αλ. Κουμουνδούρος 70
ΚΟΜΜΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ – Επ. Δεληγεώργης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 3

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 16 – 19.05.1869
Κυβέρνηση: Θρ. Ζαΐμη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 187
ΚΟΜΜΑ ΖΑΪΜΗ – Θρ. Ζαϊμης 100
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Αλ. Κουμουνδούρος 50
ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ – Δ. Βούλγαρης 30
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 7
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 26.02.1872
Κυβέρνηση: Δημ. Βούλγαρη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 178
ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ – Δ. Βούλγαρης 65
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Αλ. Κουμουνδούρος 65
ΚΟΜΜΑ ΖΑΪΜΗ – Θρ. Ζαΐμης 15
ΚΟΜΜΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ – Επ. Δεληγεώργης
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Χαρ. Τρικούπης 10
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 23
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 27 – 30.01.1873
Κυβέρνηση: Επ. Δεληγεώργη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 190
ΚΟΜΜΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ – Επ. Δεληγεώργης 85
ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 95
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 10
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 23 – 26.06.1874
Κυβέρνηση: Δημ. Βούλγαρη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 190
ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ – Δ. Βούλγαρης 94
ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 90
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 6
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18 – 21.07.1875
Κυβέρνηση: Χαρ. Τρικούπη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 190
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Αλ. Κουμουνδούρος 90
ΚΟΜΜΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ – Επ. Δεληγεώργης 30
ΚΟΜΜΑ ΖΑΪΜΗ – Θρ. Ζαΐμης 25
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Χαρ. Τρικούπης 25
ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ – Δ. Βούλγαρης 12
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 18