Εκλογές, αποτελέσματα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 23.09.1879
Κυβέρνηση: Αλ. Κουμουνδούρου
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 208
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Αλ. Κουμουνδούρος 100
ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 85
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 23
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20.12.1881
Κυβέρνηση: Αλ. Κουμουνδούρου
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 244
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Χαρ. Τρικούπης 125
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Αλ. Κουμουνδούρος 100
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ 7
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 12
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 07.04.1885
Κυβέρνηση: Χαρ. Τρικούπη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 245
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Θ. Δηλιγιάννης 170
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Χαρ. Τρικούπης 50
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ 5
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 20

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 04.01.1887
Κυβέρνηση: Χαρ. Τρικούπη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 150
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Χαρ. Τρικούπης 90
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Θ. Δηλιγιάννης 25
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 35
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 14.10.1890
Κυβέρνηση: Χαρ. Τρικούπη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 150
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Θ. Δηλιγιάννης 90
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Χαρ. Τρικούπης 43
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Δ. Ράλλης 11
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 6

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 03.05.1892
Κυβέρνηση: Υπηρεσιακή Κων. Κωνσταντόπουλου
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 207
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Χαρ. Τρικούπης 160
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Θ. Δηλιγιάννης 15
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Δ. Ράλλης 7
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 25