Εκλογές, αποτελέσματα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 16.04.1895
Κυβέρνηση: Υπηρεσιακή Ν. Δεληγιάννη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 207
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Θ. Δηλιγιάννης 140
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Χαρ. Τρικούπης 18
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Δ. Ράλλης 16
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 33

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 07.02.1899
Κυβέρνηση: Αλ. Ζαΐμη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 235
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Γ. Θεοτόκης 110
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Θ. Δηλιγιάννης 35
ΚΟΜΜΑ ΖΑΪΜΗ – Αλ. Ζαΐμης 35
ΚΟΜΜΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ – Επ. Δεληγεώργης 20
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 35

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 17.11.1902
Κυβέρνηση: Αλ. Ζαΐμη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 234
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Θ. Δηλιγιάννης 102
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Γ. Θεοτόκης 102
ΚΟΜΜΑ ΖΑΪΜΗ – Αλ. Ζαΐμης 19
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Δ. Ράλλης 11
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20.02.1905
Κυβέρνηση: Θεόδ. Δηλιγιάννη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 235
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Θ. Δηλιγιάννης 142
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Γ. Θεοτόκης 78
ΚΟΜΜΑ ΖΑΪΜΗ – Αλ. Ζαΐμης 13
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 2
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 26.03.1906
Κυβέρνηση: Γ. Θεοτόκη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Σφαιρίδιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 177
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Γ. Θεοτόκης 110
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Δ. Ράλλης 30
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Κυρ. Μαυρομιχάλης 13
ΚΟΜΜΑ ΖΑΪΜΗ – Αλ. Ζαΐμης 8
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Κ. Καραπάνος 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 14