Εκλογές, χρονικά διστήματα μεταξύ εκλογών

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Μ.Ο. Μ.Ο ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΧΡ ΜΗ ΗΜ ΧΡ ΜΗ ΗΜ ΧΡ ΜΗ ΗΜ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1952
31.03.1946 – 05.03.1950 4 χρόνια 2 6 8 2 3 4 3 11 4
05.03.1950 – 09.09.1951 4 χρόνια 2 6 8 2 3 4 1 6 4
09.09.1951 – 16.11.1952 4 χρόνια 2 6 8 2 3 4 1 2 7
16.11.1952 – 19.02.1956 4 χρόνια 2 6 8 2 3 4 3 3 3
19.02.1956 – 11.05.1958 4 χρόνια 2 6 8 2 3 4 2 2 22
11.05.1958 – 29.10.1961 4 χρόνια 2 6 8 2 3 4 3 5 18
29.10.1961 – 03.11.1963 4 χρόνια 2 6 8 2 3 4 2 4
03.11.1963 – 16.02.1964 4 χρόνια 2 6 8 2 3 4 3 13
ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975 & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
17.11.1974 – 20.11.1977 4 χρόνια 2 6 8 2 8 18 3 3
20.11.1977 – 18.10.1981 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 3 10 28
18.10.1981 – 02.06.1985 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 3 7 14
02.06.1985 – 18.06.1989 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 4 16
18.06.1989 – 05.11.1989 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 4 17
05.11.1989 – 08.04.1990 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 5 3
08.04.1990 – 10.10.1993 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 3 6 2
10.10.1993 – 22.09.1996 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 2 11 12
22.09.1996 – 09.04.2000 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 3 6 17
09.04.2000 – 07.03.2004 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 3 10 28
07.03.2004 – 16.09.2007 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 3 6 9
16.09.2007 – 04.10.2009 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 2 18
04.10.2009 – 06.05.2012 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 2 7 2
06.05.2012 – 17.06.2012 4 χρόνια 2 6 26 2 8 18 1 11