Εκλογές, πανόραμα εκλογών

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΝ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛ
ΕΘΝ–Μάι-Αύγ 1844 Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Στενή 127 4 4
ΕΘΝ-Ιούν 1847 Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Στενή 127 1 1
ΕΘΝ-Σεπ 1850 Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Στενή 131 2 + ΑΝΕΞ 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-Σεπ 1853 Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Στενή 138 1 1
ΕΘΝ-Οκτ 1856 Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Στενή 138 1 1
ΕΘΝ-Αύγ 1859 Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Στενή 139 2 + ΑΝΕΞ 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-Δεκ 1860-Μάρ 1861 Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Στενή 142 1 1
ΔΗΜ-20.11.1862 για την επιλογή βασιλιά Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Μία
ΕΘΝ-14-17.05.1865 Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Στενή 181 4 + ΑΝΕΞ 4 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-21.03.1868 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 187 3 + ΑΝΕΞ 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-16-19.05.1869 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 187 3 + ΑΝΕΞ 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-26.02.1872 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 178 5 + ΑΝΕΞ 5 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-27-30.01.1873 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 190 2 + ΑΝΕΞ 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-23-26.06.1874 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 190 2 + ΑΝΕΞ 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-18-21.07.1875 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 190 5 + ΑΝΕΞ 5 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-23.09.1879 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 208 2 + ΑΝΕΞ 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-20.12.1881 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 244 3 + ΑΝΕΞ 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-07.04.1885 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 245 3 + ΑΝΕΞ 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-04.01.1887 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 150 2 + ΑΝΕΞ 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-14.10.1890 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 150 3 + ΑΝΕΞ 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-03.05.1892 Υπηρεσιακή-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 207 3 + ΑΝΕΞ 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-16.04.1895 Υπηρεσιακή-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 207 3 + ΑΝΕΞ 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-07.02.1899 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 235 4 + ΑΝΕΞ 4 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-17.11.1902 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 234 3 + ΑΝΕΞ 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-20.02.1905 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 235 3 + ΑΝΕΞ 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-26.03.1906 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 177 5 + ΑΝΕΞ 5 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-08.08.1910 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 362 7 7
ΕΘΝ-28.11.1910 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 362 3 + ΑΝΕΞ 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-11.03.1912 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Στενή 181 6 + ΑΝΕΞ 6 + ΑΝΕΞ