Εκλογές, πανόραμα εκλογών

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΝ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛ
ΕΘΝ-31.05.1915 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Ευρεία 316 7 + ΑΝΕΞ 7 + ΑΝΕΞ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛ
ΕΘΝ-06.12.1915 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Ευρεία 316 7 7
ΕΘΝ-01.11.1920 Πολιτική-Πλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Ευρεία 370 5 + ΑΝΕΞ 5 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-16.12.1923 De factoΠλειοψηφικό Σφαιρίδιο-Ευρεία 397 7 + ΑΝΕΞ 7 + ΑΝΕΞ
ΔΗΜ-13.04.1924 για τη μορφή του πολιτεύματος Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Μία
ΕΘΝ-07.11.1926 De facto-Απλή Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 284 # + ΑΝΕΞ # + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-19.08.1928 Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Στενή 250 # + ΑΝΕΞ #
ΓΕΡ-21.04.1929 Πολιτική-Μεικτό Ψηφοδέλτιο-Μία 92 # + ΑΝΕΞ 8
ΕΘΝ-26.09.1932 Πολιτική-Απλή Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 250 # + ΑΝΕΞ 9 + ΑΝΕΞ
ΓΕΡ-26.09.1932 Πολιτική-Μεικτό Ψηφοδέλτιο-Μία 30 3 3
ΕΘΝ-05.03.1933 Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Στενή 248 4 + ΑΝΕΞ 3
ΕΘΝ-09.06.1935 Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 5 + ΑΝΕΞ 1 + ΑΝΕΞ
ΔΗΜ-03.11.1935 για τη μορφή του πολιτεύματος Δικτατορική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Μία
ΕΘΝ-26.01.1936 Πολιτική-Απλή Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ #
ΕΘΝ-31.03.1946 De facto-Απλή Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 354 # + ΑΝΕΞ 6 + ΑΝΕΞ
ΔΗΜ-01.09.1946 για την επιστροφή του βασιλιά Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Μία
ΕΘΝ-05.03.1950 Υπηρεσιακή-Απλή Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Στενή 250 # + ΑΝΕΞ #
ΕΘΝ-09.09.1951 Πολιτική-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 258 # + ΑΝΕΞ 6
ΕΘΝ-16.11.1952 Υπηρεσιακή-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Στενή 300 7 + ΑΝΕΞ 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ-19.02.1956 Πολιτική-Σύνθετο Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 7 + ΑΝΕΞ 3
ΕΘΝ-11.05.1958 Υπηρεσιακή-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 5 + ΑΝΕΞ 5
ΕΘΝ-29.10.1961 Υπηρεσιακή-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 4 + ΑΝΕΞ 3
ΕΘΝ-03.11.1963 Υπηρεσιακή-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 6 + ΑΝΕΞ 4
ΕΘΝ-16.02.1964 Υπηρεσιακή-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 3 + ΑΝΕΞ 3
ΔΗΜ-29.09.1968 για έγκριση Συντάγματος Δικτατορική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Μία
ΔΗΜ-29.07.1973 για τη μορφή του πολιτεύματος Δικτατορική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Μία
ΕΘΝ-17.11.1974 De facto-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 4
ΔΗΜ-08.12.1974 για τη μορφή του πολιτεύματος Πολιτική-Πλειοψηφικό Ψηφοδέλτιο-Μία
ΕΘΝ-20.11.1977 Πολιτική-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 7
ΕΘΝ-18.10.1981 Πολιτική-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 3
ΕΥΡ-18.10.1981 Πολιτική-Απλή Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Μία 24 # 6