Εκλογές, πανόραμα εκλογών

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΝ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛ
ΕΥΡ-17.06.1984 Πολιτική-Απλή Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Μία 24 # 5
ΕΘΝ-02.06.1985 Πολιτική-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 4
ΕΘΝ-18.06.1989 Πολιτική-Σύστημα Αναλογικής Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 5
ΕΥΡ-18.06.1989 Πολιτική-Απλή Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Μία 24 # 4
ΕΘΝ-05.11.1989 Υπηρεσιακή-Σύστημα Αναλογικής Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 6
ΕΘΝ-08.04.1990 Οικουμενική-Σύστημα Αναλογικής Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ #
ΕΘΝ-10.10.1993 Πολιτική-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 4
ΕΥΡ–12.06.1994 Πολιτική-Απλή Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Μία 25 # + ΑΝΕΞ 5
ΕΘΝ-22.09.1996 Πολιτική-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 5
ΕΥΡ–16.06.1999 Πολιτική-Απλή Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Μία 25 # + ΑΝΕΞ 5
ΕΘΝ-09.04.2000 Πολιτική-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 4
ΕΘΝ-07.03.2004 Πολιτική-Ενισχυμένη Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 4
ΕΥΡ-13.06.2004 Πολιτική-Απλή Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Μία 24 # 5
ΕΘΝ-16.09.2007 Πολιτική-Σύστημα Αναλογικής Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 5
ΕΥΡ–07.06.2009 Πολιτική-Απλή Αναλογική Ψηφοδέλτιο-Μία 22 # 6
ΕΘΝ-04.10.2009 Πολιτική-Σύστημα Αναλογικής Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 5
ΕΘΝ-06.05.2012 Μεταβατική-Σύστημα Αναλογικής Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 7
ΕΘΝ-17.06.2012 Υπηρεσιακή-Σύστημα Αναλογικής Ψηφοδέλτιο-Ευρεία 300 # + ΑΝΕΞ 7