Εκλογές, % ψήφων, % εδρων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 26.01.1936
Εκλογικό σύστημα: Απλή Αναλογική [Α.Ν. της 30.12.1935]
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – Θεμ. Σοφούλης 37,26 42,00
ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Παν. Τσαλδάρης 22,10 24,00
ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ – Γ. Κονδύλης, Ι. Θεοτόκης, Ι. Ράλλης 19,89 20,00
ΠΑΛΛΑΪΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ – Πλουμπίδης 5,76 5,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ – Γ. Καφαντάρης 4,21 2,33
ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ – Ι. Μεταξάς 3,94 2,33
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Σωτ. Γκοτζαμάνης 1,44 1,33
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ 1,39 0,33
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ – Ν. Κοσουρελάκης 1,08 1,00
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – Ι. Σοφιανόπουλος 1,02 0,33
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Αλ. Μυλωνάς 0,97 1,33
ΛΟΙΠΟΙ 0,98 0,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 31.03.1946
Εκλογικό σύστημα: Απλή Αναλογική [Ν. 4/1936]
ΗΝΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ 55,12 58,19
Ε.Π.Ε. – Γ. Παπανδρέου (α) 19,28 19,21
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – Θεμ. Σοφούλης 14,39 13,56
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – Ναπ. Ζέρβας 5,96 5,65
ΕΝΩΣΙΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ – Θ. Τουρκοβασίλης, Γ. Παμπούκας 2,94 2,54
ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ – Αλ. Μπαλτατζής 0,67 0,28
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 1,34 0,56
ΛΟΙΠΟΙ 0,40 0,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 05.03.1950
Εκλογικό σύστημα: Απλή Αναλογική [Ν. 4/1936]
ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Κων. Τσαλδάρης 18,80 24,80
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – Σοφ. Βενιζέλος 17,23 22,40
Ε.Π.Ε.Κ. – Ν. Πλαστήρας 16,44 18,00
ΚΟΜΜΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – Γ. Παπανδρέου (α) 10,67 14,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ – Ι. Σοφιανόπουλος κ.ά. 9,70 7,20
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ 8,15 6,40
ΜΕΤΩΠΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – Παν. Κανελλόπουλος 5,27 2,80
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – Ναπ. Ζέρβας 3,65 2,80
ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – Αλ. Μπαλτατζής, Αλ. Μυλωνάς 2,62 1,20
ΝΕΟΝ ΚΟΜΜΑ – Σπ. Μαρκεζίνης 2,50 0,40
ΛΟΙΠΟΙ 4,96 0,00