Εκλογές, % ψήφων, % εδρων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 09.09.1951
Εκλογικό σύστημα: Ενισχυμένη Αναλογική [Ν. 1878/1951]
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ – Αλ. Παπάγος 36,53 44,19
Ε.Π.Ε.Κ. – Ν. Πλαστήρας 23,49 28,68
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – Σοφ. Βενιζέλος 19,04 22,09
Ε.Δ.Α. – Ι. Πασαλίδης 10,57 3,88
ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Κων. Τσαλδάρης 6,66 0,78
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – Αλ. Μπαλτατζής 1,23 0,30
ΛΟΙΠΟΙ 2,48 0,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 16.11.1952
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό [Ν.2228/1952]
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ – Αλ. Παπάγος 49,22 82,33
ΕΝΩΣΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 34,23 17,00
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 3,52 0,67
ΛΟΙΠΟΙ 13,03 0,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 19.02.1956
Εκλογικό σύστημα: Σύνθετο [«τριφασικό»]
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ – Γ. Παπανδρέου (α) 48,15 44,00
Ε.Ρ.Ε. – Κων. Καραμανλής (α) 47,38 55,00
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ – Π. Βαρδινογιάννης 0,83 1,00
ΛΟΙΠΟΙ 3,65 0,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 11.05.1958
Εκλογικό σύστημα: Ενισχυμένη Αναλογική [Ν.3822/1958]
Ε.Ρ.Ε. – Κων. Καραμανλής (α) 41,16 57,00
Ε.Δ.Α. – Ι. Πασαλίδης 24,42 26,34
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – Γ. Παπανδρέου (α), Σοφ. Βενιζέλος 20,67 12,00
Π.Α.Δ.Ε. 10,62 3,33
ΕΝΩΣΙΣ ΛΑΪΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ – Κων. Τσαλδάρης 2,94 1,33
ΛΟΙΠΟΙ 0,19 0,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 29.10.1961
Εκλογικό σύστημα: Ενισχυμένη Αναλογική [Ν. 4173/1961]
Ε.Ρ.Ε. – Κων. Καραμανλής (α) 50,81 58,67
Ε.Κ. – Κ.Π. – Γ. Παπανδρέου (α), Σπ. Μαρκεζίνης 33,66 33,33
Π.Α.Μ.Ε. 14,63 8,00
ΛΟΙΠΟΙ 0,91 0,00