Εκλογές, % ψήφων, % εδρων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 03.11.1963
Εκλογικό σύστημα: Ενισχυμένη Αναλογική [Ν. 4322/1963]
ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ – Γ. Παπανδρέου (α) 42,04 46,00
Ε.Ρ.Ε. – Κων. Καραμανλής (α) 39,37 44,00
Ε.Δ.Α. – Ι. Πασαλίδης 14,34 9,33
ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ – Σπ. Μαρκεζίνης 3,73 0,67
ΛΟΙΠΟΙ 0,52 0,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 16.02.1964
Εκλογικό σύστημα: Ενισχυμένη Αναλογική [Ν. 4322/1963]
ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ – Γ. Παπανδρέου (α) 52,72 57,00
Ε.Ρ.Ε. – Κ.Π. – Παν. Κανελλόπουλος, Σπ. Μαρκεζίνης 35,26 35,67
Ε.Δ.Α. – Ι. Πασαλίδης 11,80 7,33
ΛΟΙΠΟΙ 0,23 0,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 17.11.1974
Εκλογικό σύστημα: Ενισχυμένη Αναλογική [Π.Δ. 650/1974]
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – Κων. Καραμανλής (α) 54,37 72,00
Ε.Κ.ν.δ. – Γ. Μαύρος 20,42 20,33
ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Ανδρ. Παπανδρέου 13,58 5,00
ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – Ηλ. Ηλιού 9,47 2,67
ΛΟΙΠΟΙ 2,16 0,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20.11.1977
Εκλογικό σύστημα: Ενισχυμένη Αναλογική
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – Κων. Καραμανλής (α) 41,84 57,00
ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Ανδρ. Παπανδρέου 25,34 31,00
Ε.ΔΗ.Κ. – Γ. Μαύρος 11,95 5,33
Κ.Κ.Ε. – Χαρ. Φλωράκης 9,36 3,67
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ – Στέφ. Στεφανόπουλος 6,82 1,67
ΣΥΜΜΑΧΙΑ – Ηλ. Ηλιού 2,72 0,67
Κ.ΝΦ. – Κων. Μητσοτάκης 1,08 0,67
ΛΟΙΠΟΙ 0,90 0,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18.10.1981
Εκλογικό σύστημα: Ενισχυμένη Αναλογική
ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Ανδρ. Παπανδρέου 48,07 57,33
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – Γ. Ράλλης 35,87 38,33
Κ.Κ.Ε. – Χαρ. Φλωράκης 10,94 4,34
ΛΟΙΠΟΙ 5,12 0,00