Εκλογικές αναμετρήσεις, αποτελέσματα

Εκλογές Εθνικού Κοινοβουλίου Μάιος – Αύγουστος 1844
Κυβέρνηση: Αλ. Μαυροκορδάτου
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό
Μέσον: Ψηφοδέλτιο
Περιφέρεια: Στενή
Έδρες: 127

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Ανδρ. Μεταξάς

55

ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Αλ. Μαυροκορδάτος

28

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Ι. Κωλέττης

20

ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

24

 

Εκλογές Εθνικού Κοινοβουλίου Ιούνιος 1847
Κυβέρνηση: Ι. Κωλέττη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό
Μέσον: Ψηφοδέλτιο
Περιφέρεια: Στενή
Έδρες: 127

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Ι. Κωλέττης πλειοψηφεί

Εκλογές Εθνικού Κοινοβουλίου Σεπτέμβριος 1850
Κυβέρνηση: Αντ. Κριεζή
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό
Μέσον: Ψηφοδέλτιο
Περιφέρεια: Στενή
Έδρες: 131

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Αντ. Κριεζής

100

ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

10

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ

21

Εκλογές Εθνικού Κοινοβουλίου Σεπτέμβριος 1853
Κυβέρνηση: Αντ. Κριεζή
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό
Μέσον: Ψηφοδέλτιο
Περιφέρεια: Στενή
Έδρες: 138

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Αντ. Κριεζής πλειοψηφεί

Εκλογές Εθνικού Κοινοβουλίου Οκτώβριος 1856
Κυβέρνηση: Δημ. Βούλγαρη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό
Μέσον: Ψηφοδέλτιο
Περιφέρεια: Στενή
Έδρες: 138

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Δ. Βούλγαρης πλειοψηφεί