Εκλογικές αναμετρήσεις – Αποτελέσματα

 

Εκλογές Εθνικού Κοινοβουλίου Μάιος – Αύγουστος 1844

Κυβέρνηση: Αλ. Μαυροκορδάτου

Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό

Μέσον: Ψηφοδέλτιο

Περιφέρεια: Στενή

Έδρες: 127

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Ανδρ. Μεταξάς

55

ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Αλ. Μαυροκορδάτος

28

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Ι. Κωλέττης

20

ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

24

 

 

Εκλογές Εθνικού Κοινοβουλίου Ιούνιος 1847

Κυβέρνηση: Ι. Κωλέττη

Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό

Μέσον: Ψηφοδέλτιο

Περιφέρεια: Στενή

Έδρες: 127

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Ι. Κωλέττης πλειοψηφεί

 

 

Εκλογές Εθνικού Κοινοβουλίου Σεπτέμβριος 1850

Κυβέρνηση: Αντ. Κριεζή

Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό

Μέσον: Ψηφοδέλτιο

Περιφέρεια: Στενή

Έδρες: 131

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Αντ. Κριεζής

100

ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

10

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ

21

 

 

Εκλογές Εθνικού Κοινοβουλίου Σεπτέμβριος 1853

Κυβέρνηση: Αντ. Κριεζή

Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό

Μέσον: Ψηφοδέλτιο

Περιφέρεια: Στενή

Έδρες: 138

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Αντ. Κριεζής πλειοψηφεί

 

 

Εκλογές Εθνικού Κοινοβουλίου Οκτώβριος 1856

Κυβέρνηση: Δημ. Βούλγαρη

Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό

Μέσον: Ψηφοδέλτιο

Περιφέρεια: Στενή

Έδρες: 138

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Δ. Βούλγαρης πλειοψηφεί