Εκλογικές αναμετρήσεις, αριθμός κομμάτων

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΑ μέσω ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝ
ΕΘΝ ΜΑΪ – ΑΥΓ 1844 4 4
ΕΘΝ ΙΟΥΝ 1847 1 1 2
ΕΘΝ ΣΕΠ 1850 2 1 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ ΣΕΠ 1853 1 1 2
ΕΘΝ ΟΚΤ 1856 1 1 2
ΕΘΝ ΑΥΓ 1859 2 1 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ ΔΕΚ 1860 – ΜΑΡ 1861 1 1 2
ΕΘΝ 14 – 17.05.1865 5 5
ΕΘΝ 21.03.1868 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 16 – 19.05.1869 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 26.02.1872 5 5 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 27 – 30.01.1873 2 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 23 – 26.06.1874 2 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 18 – 21.07.1875 5 5 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 23.09.1879 2 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 20.12.1881 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 07.04.1885 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 04.01.1887 2 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 14.10.1890 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 03.05.1892 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 16.04.1895 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 07.02.1899 4 4 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 17.11.1902 3 3
ΕΘΝ 20.02.1905 4 4 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 26.03.1906 5 5 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 08.08.1910 Α’ διπλή Αναθεωρητική Βουλή 7 7
ΕΘΝ 28.11.1910 Β’ διπλή Αναθεωρητική Βουλή 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 11.03.1912 6 6 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 31.05.1915 7 7 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 06.12.1915 8 8
ΕΘΝ 01.11.1920 Γ’ Συντακτική Συνέλευση 9 9 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 16.12.1923 Δ’ Συντακτική Συνέλευση 8 2 10 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 07.11.1926 14 2 16 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 19.08.1928 14 14 + ΑΝΕΞ
ΓΕΡ 21.04.1929 11 11 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 26.09.1932 10 10 + ΑΝΕΞ
ΓΕΡ 26.09.1932 3 3
ΕΘΝ 05.03.1933 6 6 12 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 09.06.1935 Ε’ Εθνική Συνέλευση 6 5 11 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 26.01.1936 Γ’ Αναθεωρητική Βουλή 14 8 22 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 31.03.1946 Δ’ Αναθεωρητική Βουλή 12 17 29 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 05.03.1950 30 25 55 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 09.09.1951 10 9 19 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 16.11.1952 7 10 17 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 19.02.1956 7 15 22 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 11.05.1958 5 10 15 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 29.10.1961 4 14 18 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 03.11.1963 6 9 15 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 16.02.1964 3 11 14 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 17.11.1974 Ε’ Αναθεωρητική Βουλή 10 5 15 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 20.11.1977 15 5 20 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 18.10.1981 16 4 20 + ΑΝΕΞ
ΕΥΡ 18.10.1981 10 2 12
ΕΥΡ 17.06.1984 16 16
ΕΘΝ 02.06.1985 15 15 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 18.06.1989 27 4 31 + ΑΝΕΞ
ΕΥΡ 18.06.1989 21 4 25 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 05.11.1989 19 7 26 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 08.04.1990 40 5 45 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 10.10.1993 29 3 32 + ΑΝΕΞ
ΕΥΡ 12.06.1994 24 3 27 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 22.09.1996 24 5 29 + ΑΝΕΞ
ΕΥΡ 16.06.1999 25 6 31 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 09.04.2000 24 8 32 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 07.03.2004 16 16 32 + ΑΝΕΞ
ΕΥΡ 13.06.2004 23 16 39
ΕΘΝ 16.09.2007 21 22 43 + ΑΝΕΞ
ΕΥΡ 07.06.2009 27 28 55
ΕΘΝ 04.10.2009 23 24 47 + ΑΝΕΞ