Εκλογικό Σώμα, εισαγωγή

Το Εκλογικό Σώμα παρουσιάζει διάφορες αυξομειώσεις από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση, ιδιαίτερα από το 1926 και μετά που υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων (10.014.795) καταγράφεται στις ευρωεκλογές της 07.06.2009 και ο μικρότερος (1.567.378) στις εθνικές εκλογές της 07.11.1926.
Ο μεγαλύτερος αριθμός ψηφισάντων (7.355.026) καταγράφεται στις εθνικές εκλογές της 07. 03.2004 και ο μικρότερος (240.701) στο δημοψήφισμα της 20.11.1862.
Ο μεγαλύτερος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων (7.159.006) καταγράφεται στις εθνικές εκλογές της 07.03.2004 και ο μικρότερος (236.088) στο δημοψήφισμα της 20.11.1862.

Από το 1928 μέχρι το 1950 δεν υπάρχουν στοιχεία για εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους και οι συγκρίσεις γίνονται με το σύνολο του πληθυσμού. Την περίοδο 1928-1950 το μέσο ποσοστό ψηφισάντων είναι το 19,06% του συνολικού πληθυσμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό (22,50% του πληθυσμού) καταγράφεται στις εθνικές εκλογές της 05.03.1950 και το μικρότερο (16,50% του πληθυσμού) στις εθνικές εκλογές της 19.08.1928.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους (9.949.401) καταγράφεται στις εκλογές της 06.05.2012 και ο μικρότερος (1.567.378) στις εκλογές της 07.11. 1926.
Ο μεγαλύτερος αριθμός ψηφισάντων (7.571.601) καταγράφεται στις εκλογές της 07.03. 2004 και ο μικρότερος (982.304) στις εκλογές της 07.11.1926.
Ο μεγαλύτερος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων (7.404.934) καταγράφεται στις εκλογές της 07.03.2004 και ο μικρότερος (978.392) στις εκλογές της 07.11.1926.
Το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής (37,51%) καταγράφεται στις εκλογές της 17.06.2012 και το μικρότερο (16,85%) στις εκλογές της 03.11.1963. Το μέσο ποσοστό αποχής στις εθνικές εκλογές είναι 23,86%.
Το μεγαλύτερο ποσοστό άκυρων-λευκών ψηφοδελτίων (5,61%) καταγράφεται στις εκλογές της 09.06.1935 και το μικρότερο (0,32%) στις εκλογές της 26.01.1936. Το μέσο ποσοστό άκυρων-λευκών ψηφοδελτίων στις εθνικές εκλογές είναι 1,37%.
Αναλυτικά οι μεταβολές:

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ

ΕΓΚΥΡΑ

από

07.11.1926

σε

19.08.1928

+ 39.130

+ 38.889

από

19.08.1928

σε

26.09.1932

+ 154.549

+ 154.356

από

26.09.1932

σε

05.03.1933

– 29.040

– 32.306

από

05.03.1933

σε

09.06.1935

– 56.581

– 110.146

από

09.06.1935

σε

26.01.1936

+ 187.723

+ 244.817

από

26.01.1936

σε

31.03.1946

– 156.389

– 165.529

από

31.03.1946

σε

05.03.1950

+ 574.450

+ 580.450

από

05.03.1950

σε

09.09.1951

+ 20.866

+ 19.981

από

09.09.1951

σε

16.11.1952

– 101.096

– 116.840

– 117.097

από

16.11.1952

σε

19.02.1956

+ 2.386.757

+ 1.779.273

+ 1.772.554

από

19.02.1956

σε

11.05.1958

+ 601.241

+ 484.537

+ 483.424

από

11.05.1958

σε

29.10.1961

+ 577.150

+ 777.751

+ 772.968

από

29.10.1961

σε

03.11.1963

– 25.333

+ 67.118

+ 46.401

από

03.11.1963

σε

16.02.1964

0

– 82.561

– 68.315

από

16.02.1964

σε

17.11.1974

+ 578.101

+ 337.268

+ 310.135

από

17.11.1974

σε

20.11.1977

+ 162.672

+ 230.333

+ 220.797

από

20.11.1977

σε

18.10.1981

+ 656.040

+ 559.587

+ 541.286

από

18.10.1981

σε

02.06.1985

+ 948.869

+ 668.988

+ 694.037

από

02.06.1985

σε

18.06.1989

+ 371.000

+ 265.647

+ 156.469

από

18.06.1989

σε

05.11.1989

+ 257.676

+ 110.046

+ 174.921

από

05.11.1989

σε

08.04.1990

– 183.628

– 99.568

– 110.444

από

08.04.1990

σε

10.10.1993

+ 408.138

+ 321.334

+ 314.271

από

10.10.1993

σε

22.09.1996

+ 278.910

– 41.269

– 120.262

από

22.09.1996

σε

09.04.2000

+ 231.798

+ 47.871

+ 87.962

από

09.04.2000

σε

07.03.2004

+ 525.085

+ 545.074

+ 536.923

από

07.03.2004

σε

16.09.2007

+ 21.291

– 216.575

– 245.928

από

16.09.2007

σε

04.10.2009

+ 10.148

– 310.420

– 300.585

από

04.10.2009

σε

06.05.2012

+ 20.336

– 567.861

– 533.896

από

06.05.2012

σε

17.06.2012

– 1.525

– 259.947

– 169.061