Εκλογικό Σώμα, εισαγωγή

ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
Το μέσο εκπροσωπούμενο ποσοστό του εκλογικού σώματος στο κοινοβούλιο στις εθνικές εκλογές είναι 96,12% και το μη εκπροσωπούμενο 3,88%.
Το μέσο εκπροσωπούμενο ποσοστό του εκλογικού σώματος στο κοινοβούλιο στις εκλογές Γερουσίας είναι 92,80% και το μη εκπροσωπούμενο 7,20%.
Το μέσο εκπροσωπούμενο ποσοστό του εκλογικού σώματος στο ευρωκοινοβούλιο στις ευρωεκλογές είναι 93,33% και το μη εκπροσωπούμενο 6,67%.

ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το μέσο εκπροσωπούμενο ποσοστό του εκλογικού σώματος σε κοινοβούλιο μετά από εκλογικές αναμετρήσεις με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής είναι 95,52% και το μη εκπροσωπούμενο 4,48%.
Το μέσο εκπροσωπούμενο ποσοστό του εκλογικού σώματος σε κοινοβούλιο μετά από εκλογικές αναμετρήσεις με το εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής είναι 97,43% και το μη εκπροσωπούμενο 2,57%.
Το μέσο εκπροσωπούμενο ποσοστό του εκλογικού σώματος σε κοινοβούλιο μετά από εκλογικές αναμετρήσεις με το μεικτό εκλογικό σύστημα είναι 92,80% και το μη εκπροσωπούμενο 7,20%.

Το μέσο εκπροσωπούμενο ποσοστό του εκλογικού σώματος σε κοινοβούλιο μετά από εκλογικές αναμετρήσεις με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα είναι 91,20% και το μη εκπροσω-πούμενο 8,80%.
Το μέσο εκπροσωπούμενο ποσοστό του εκλογικού σώματος σε κοινοβούλιο μετά από εκλογικές αναμετρήσεις με το σύνθετο («τριφασικό») εκλογικό σύστημα είναι 96,35% και το μη εκπροσωπούμενο 3,65%.
Το μέσο εκπροσωπούμενο ποσοστό του εκλογικού σώματος σε κοινοβούλιο μετά από εκλογικές αναμετρήσεις με το εκλογικό σύστημα αναλογικής είναι 94,69% και το μη εκπροσω-πούμενο 5,31%.

Αναλυτικά:

ΕΚΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΕΣ

ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΕΚΠΡ

ΜΗ

ΕΚΠΡ

ΕΚΠΡ

ΜΗ

ΕΚΠΡ

ΕΚΠΡ

ΜΗ

ΕΚΠΡ

ΕΚΠΡ

ΜΗ

ΕΚΠΡ

Απλή Αναλογική

98,59

1,41

93,33

6,67

95,52

4,48

Ενισχυμένη Αναλογική

97,43

2,57

97,43

2,57

Μεικτό

92,80

7,20

92,80

7,20

Πλειοψηφικό

91,20

8,80

91,20

8,80

Σύνθετο

96,35

3,65

96,35

3,65

Σύστημα Αναλογικής

94,69

5,31

94,69

5,31

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

96,12

3,88

92,80

7,20

93,33

6,67

95,52

4,48