Εκλογικό Σώμα, εκπροσωπ., μη εκπροσωπ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟ ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
07.11.1926 Απλή Αναλογική 11+ ΑΝΕΞ 100 0
19.08.1928 Πλειοψηφικό 13+ ΑΝΕΞ 96,58 3,42
26.09.1932 Απλή Αναλογική 10+ ΑΝΕΞ 99,3 0,7
05.03.1933 Πλειοψηφικό 4+ ΑΝΕΞ 94,52 5,48
09.06.1935 Πλειοψηφικό 5+ ΑΝΕΞ 86,73 13,27
26.01.1936 Απλή Αναλογική 15+ ΑΝΕΞ 99,02 0,98
31.03.1946 Απλή Αναλογική 12+ ΑΝΕΞ 99,6 0,4
05.03.1950 Απλή Αναλογική 29+ ΑΝΕΞ 95,04 4,96
09.09.1951 Ενισχυμένη Αναλογική 10+ ΑΝΕΞ 97,52 2,48
16.11.1952 Πλειοψηφικό 7+ ΑΝΕΞ 86,97 13,03
19.02.1956 Σύνθετο 7+ ΑΝΕΞ 96,35 3,65
11.05.1958 Ενισχυμένη Αναλογική 5+ ΑΝΕΞ 99,81 0,19
29.10.1961 Ενισχυμένη Αναλογική 4+ ΑΝΕΞ 99,09 0,91
03.11.1963 Ενισχυμένη Αναλογική 6+ ΑΝΕΞ 99,48 0,52
16.02.1964 Ενισχυμένη Αναλογική 3+ ΑΝΕΞ 99,77 0,23
17.11.1974 Ενισχυμένη Αναλογική 10+ ΑΝΕΞ 97,84 2,16
20.11.1977 Ενισχυμένη Αναλογική 15+ ΑΝΕΞ 99,1 0,9
18.10.1981 Ενισχυμένη Αναλογική 17+ ΑΝΕΞ 94,88 5,12
02.06.1985 Ενισχυμένη Αναλογική 16+ ΑΝΕΞ 98,39 1,61
18.06.1989 Σύστημα Αναλογικής 26+ ΑΝΕΞ 97,94 2,06
05.11.1989 Σύστημα Αναλογικής 19+ ΑΝΕΞ 99 1
08.04.1990 Σύστημα Αναλογικής 41+ ΑΝΕΞ 98,75 1,25
10.10.1993 Ενισχυμένη Αναλογική 29+ ΑΝΕΞ 95,6 4,4
22.09.1996 Ενισχυμένη Αναλογική 24+ ΑΝΕΞ 94,79 5,21
09.04.2000 Ενισχυμένη Αναλογική 24+ ΑΝΕΞ 95,24 4,76
07.03.2004 Ενισχυμένη Αναλογική 16+ ΑΝΕΞ 95,07 4,93
16.09.2007 Σύστημα Αναλογικής 21+ ΑΝΕΞ 96,94 3,06
04.10.2009 Σύστημα Αναλογικής 23+ ΑΝΕΞ 95,17 4,83
06.05.2012 Σύστημα Αναλογικής 31+ ΑΝΕΞ 81 19
17.06.2012 Σύστημα Αναλογικής 20+ ΑΝΕΞ 94,04 5,96
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ
21.04.1929 Μεικτό 11+ΑΝΕΞ 92,8 7,2
26.09.1932 Μεικτό 3
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
18.10.1981 Απλή Αναλογική 10 95,77 4,23
17.06.1984 Απλή Αναλογική 16 96,98 3,02
18.06.1989 Απλή Αναλογική 21 92,05 7,95
12.06.1994 Απλή Αναλογική 24+ΑΝΕΞ 91,45 8,55
16.06.1999 Απλή Αναλογική 25+ΑΝΕΞ 89,59 10,41
13.06.2004 Απλή Αναλογική 22+ΑΝΕΞ 94,8 5,2
07.06.2009 Απλή Αναλογική 27 92,65 7,35