πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Пopaнeшнa Jyгocлoвeнκa Pecyблиκa Maκeдoнja
Poranešna Jugoslovenska Republika Makedonija

Θέση

Σημαία

Εθνόσημο

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι χώρα των Βαλκανίων. Συνορεύει ανατολικά με τη Βουλγαρία, βόρεια με τη Σερβία, δυτικά με την Αλβανία και νότια με την Ελλάδα. Έχει έκταση 25.713 τετρ. χλμ. και πληθυσμό 2.066.718 κατοίκους (εκτίμηση 2009). Έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1991 ύστερα από τον διαμελισμό της πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Η χώρα αναφέρεται συχνά ως «Μακεδονία», εκτός Ελλάδος, πράγμα που προκαλεί σύγχυση με το ελληνικό γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας ή την ευρύτερη περιοχή της λεγόμενης γεωγραφικής Μακεδονίας. Στην Ελλάδα αναφέρεται ανεπισήμως από συγκεκριμένους κύκλους άλλοτε ως Δημοκρατία των Σκοπίων, πΓΔΜ ή με την αγγλική συντομογραφία FYROM, η οποία χρησιμοποιείται και από πολλά κράτη και όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Ωστόσο πολλά κράτη την έχουν αναγνωρίσει και με το αμφισβητούμενο συνταγματικό της όνομα, όσον αφορά στις διμερείς τους σχέσεις επικοινωνίας, ενώ σε διεθνές επίπεδο συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη διεθνή ονομασία FYROM. Η πΓΔΜ είναι από τον Δεκέμβριο του 2005 χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ε.Ε. Διπλωματικά ζητήματα της χώρας είναι η διαμάχη με την Ελλάδα σχετικά με τη χρήση του ονόματος «Μακεδονία» και οι ψυχρές σχέσεις με τη Βουλγαρία. Πρωτεύουσα είναι τα Σκόπια, νόμισμα το δηνάριο πΓΔΜ και επίσημη γλώσσα η σλαβομακεδινική.
ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ πΓΔΜ
Η σημαία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας αποτελείται από έναν κίτρινο ήλιο που ανατέλλει με 8 ακτίνες, οι άκρες των οποίων εκτείνονται σε κόκκινο φόντο. Το σύμβολο αυτό εκπροσωπεί τον «νέο ήλιο της ελευθερίας», όπως αναφέρεται στον εθνικό ύμνο της χώρας. Από την απόσχιση της χώρας από τη Γιουγκοσλαβία το 1991 και μέχρι τον Οκτώβριο του 1995, στη σημαία της ΠΓΔΜ είναι ο Ήλιος της Βεργίνας σε κόκκινο φόντο, γεγονός που πυροδοτεί κύμα διαμαρτυριών από την Ελλάδα, εξαιτίας της προέλευσης του συμβόλου, το οποίο είναι σύμβολο της Μακεδονικής Δυναστείας του Φιλίππου του Μακεδόνα. Η Ελλάδα έχει το σύμβολο του Ηλίου της Βεργίνας στη σημαία της Μακεδονίας, που υιοθετείται στην ίδια περίοδο. Μέχρι το 1991, όταν η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν μέρος της Γιουγκοσλαβίας, η σημαία είναι κόκκινη με ένα κόκκινο αστέρι με χρυσές άκρες στην πάνω γωνία δίπλα στο μέρος που κυματίζει η σημαία.
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ πΓΔΜ
Λ.Δ. Μακεδονίας Σ.Δ. Μακεδονίας π.Γ.Δ. Μακεδονίας