Γρ. Λαϊκής Επιμόρφωσης

Γραμματεία ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η γραμματεία (υπουργείο) Λαϊκής Επιμόρφωσης λειτούργησε στη δεύτερη παράλληλη κυβέρνηση της Προσωρινής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.) κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, ενώ στο εξωτερικό λειτουργούσε η επίσημη κυβέρνηση και στην Αθήνα η κατοχική “quisling”.

Η γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, με μια διασταλτική ερμηνεία, θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόδρομος της γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 18.04.1944 μέχρι 02.09.1944 (2η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Παράλληλες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 4 μήνες, 15 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου της γραμματείας (υπουργείου) στις παράλληλες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση γραμματέα.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΒΩΛΟΣ Αλέξανδρος

18.04.1944 – 02.09.1944

2η  Π.Ε.Ε.Α.