Υφυπουργοί Υπουργικού Συμβουλίου

Υφυπουργοί ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου με το Ν.Δ./1926 «Περί συστάσεως θέσεως Υφυπουργού του Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ 16/16.01.1926) δημιούργησε θέση υφυπουργού: «εις όν ανατίθεται και η Γενική Διεύθυνσις του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού».
Η θέση, αν και θεωρήθηκε πρόδρομος της θέσης του υπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ, δεν κράτησε παρά λίγους μήνες. Η de facto κυβέρνηση Γ. Κονδύλη που ακολούθησε την ανατροπή του Θεόδ. Πάγκαλου με το Ν.Δ. /1926 «Περί καταργήσεως του από 16 Ιανουαρίου 1926 Ν.Δ. “περί συστάσεως θέσεως Υφυπουργού του Υπουργικού Συμβουλίου”» κατάργησε τη θέση και απάλλαξε… αναδρομικά από τα καθήκοντά του τον διορισμένο υφυπουργό «από της ημέρας της εκδόσεως του Διαγγέλματος περί καταλύσεως της δικτατορίας» (07.08.1926).

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 18.01.1926 μέχρι 18.07.1926 (δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 6 μήνες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υφυπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκαν 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Βασίλειος

18.01.1926 – 18.07.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ιδικτ.)