Κόμματα, εισαγωγή

ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Σε

1

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

28

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

1

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

22

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

1

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

16

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

1

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

13

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

2

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

11

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

2

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

10

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

1

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

9

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

1

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

8

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

4

εκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

7

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

3

εκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

6

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

5

εκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

5

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

3

εκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

4

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

5

εκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

3

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

5

εκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

2

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

14

εκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

1

κομματικός σχηματισμός
Σε

13

εκλογές δεν εμφανίζονται για 1η φορά κομματικοί σχηματισμοί
ως ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Σε

1

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

20

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

1

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

14

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

1

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

11

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

1

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

9

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

1

εκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

7

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

2

εκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

4

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

4

εκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

3

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

5

εκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

2

κομματικοί σχηματισμοί
Σε

9

εκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

1

κομματικός σχηματισμός
Σε

37

εκλογές δεν εμφανίζονται για 1η φορά κομματικοί σχηματισμοί

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Σε 1 ευρωεκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

11

κομματικοί σχηματισμοί
Σε 2 ευρωεκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

8

κομματικοί σχηματισμοί
Σε 1 ευρωεκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

7

κομματικοί σχηματισμοί
Σε 1 ευρωεκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

6

κομματικοί σχηματισμοί
Σε 1 ευρωεκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

5

κομματικοί σχηματισμοί
Σε 1 ευρωεκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

2

κομματικοί σχηματισμοί
ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Σε 2 ευρωεκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

8

κομματικοί σχηματισμοί
Σε 2 ευρωεκλογές εμφανίζονται για 1η φορά

7

κομματικοί σχηματισμοί
Σε 1 ευρωεκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

6

κομματικοί σχηματισμοί
Σε 1 ευρωεκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

5

κομματικοί σχηματισμοί
Σε 1 ευρωεκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

1

κομματικός σχηματισμός
ως ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Σε 1 ευρωεκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

4

κομματικοί σχηματισμοί
Σε 1 ευρωεκλογή εμφανίζονται για 1η φορά

1

κομματικός σχηματισμός
Σε 5 ευρωεκλογές δεν εμφανίζονται για 1η φορά κομματικοί σχηματισμοί