Κόμματα, ηγεσίες κομμάτων

ΚΑΡΤΑΛΗΣ Γεώργιος
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (από 10.07.1953)
Δ.Κ.Ε.Λ. (από 01.09.1953)

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (από 1914)

ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος (Χάρης)
ΚΟΙ.ΣΥ. (από 14.03.2012)

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Θεόδωρος
Ε.Δ.Α. (από 1993)

ΚΑΤΣΕΛΗ Λούκα
ΚΟΙ.ΣΥ. (από 14.03.2012)

ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ Α.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

ΚΑΤΣΩΤΑΣ Παυσανίας
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Γεώργιος
ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (από 21.03.1924)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (από 1926)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ (από 1936)

ΚΕΤΣΕΑΣ Θεμιστοκλής
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (από 1958)

ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ευθύμιος
ΠΕΜΠΤΟ ΚΟΜΜΑ (από 1869)

ΚΟΚΚΑΣ Γεώργιος
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ
ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ – (ΑΜΕΣΗ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ε.Κ.Α.Δ. (από 2009)

ΚΟΚΟΡΕΛΗΣ Ιωάννης
Εν.Δ.Α.

ΚΟΚΟΡΗΣ Σπυρίδων
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Σπ. Κοκόρης

ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος
Κ.Κ.Ε. (από 1956)

ΚΟΛΙΤΣΗΣ Νικόλαος
Π.Α.Α.

ΚΟΛΛΑΤΟΣ Δημήτριος
ΚΟΛΛΑΤΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Θεόδωρος
ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (Ναππαίοι) (από 1825/26)

ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γεώργιος
ΕΘΝΙΚΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (από 1936)

ΚΟΝΤΟΥΛΗ Ιωάννα
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΚΟΤΖΙΑΣ Κωνσταντίνος
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φώτιος
ΔΗΜ.ΑΡ. (από 27.06.2010)

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Παναγιώτης
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (από Νοέμβριο 2011)

ΚΟΥΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ