Κόμματα, παρουσία σε εκλογές

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΚΟΜΜΑΤΑ μέσω ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΕΝ
ΕΘΝ ΓΕΡ ΕΥΡ ΣΥΝ ΕΘΝ ΓΕΡ ΕΥΡ ΣΥΝ ΣΥΝ
ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Αλ. Μαυροκορδάτος κ.ά 1 1 1
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Αλ. Μυλωνάς 1 1 1
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Αλ. Μυλωνάς 1 1 1
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Αλ. Μυλωνάς 1 1 1
Α.Ε.Κ. Αλ. Παπαναστασίου 3 3 1 1 4
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Κων. Γαβριηλίδης Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Αλ. Μπαλτατζής 1 1 1
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Αλ. Μυλωνάς 3 1 4 4
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Αλ. Παγκούτσος 2 2 2
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι. Σοφιανόπουλος 3 3 3
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Σπ. Χασιώτης 1 1 1
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 2 2
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Αλ. Μέρος Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
Α.Σ.Κ.Ε. Ν. Καργόπουλος 8 4 12 12
ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 6 6 6
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαν. Γλέζος 1 1 2 2
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ Γ. Κόκκας Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
Α.Ε.Κ.Α. Ν. Μπίστης Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
Α.Κ.Ο.Α. Ι. Μπανιάς 5 2 7 7
ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ – Α.Π.Ο. 1 1 1
ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 5 2 7 7
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Γ. Ε. Καπετανάκης Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 1 1 1
Α.Σ.Π.ΙΔ.Α. Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Κ. Σπέρας Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
Α.ΚΙ.Δ.Α. 2 2 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 58 1 2 61 4 1 5 66
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΕΣ 1 1 2 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ 3 1 4 4
ΑΝ.ΕΛ. Παν. Καμμένος 2 2 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ (Κέρκυρα, Κεφαλλονιά) 1 1 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 1 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Χ. Κωστόπουλος κ.ά. 1 1 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Τηλ. Μπαλτσαβιάς 1 1 1