Κόμματα, παρουσία σε εκλογές

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΚΟΜΜΑΤΑ μέσω ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΕΝ
ΕΘΝ ΓΕΡ ΕΥΡ ΣΥΝ ΕΘΝ ΓΕΡ ΕΥΡ ΣΥΝ ΣΥΝ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ Ν. Γιαννιός Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
Σ.Κ. – Ε.Λ.Δ. Αλ. Σβώλος 1 1 2 2 3
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ …, Ν. Πουλιόπουλος Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Ι. Πασαλίδης 3 3 3
ΣΠΙΘΑ Μ. Θεοδωράκης Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ηλ. Ηλιού 1 1 1
Συμμαχία Σ.Ε.Α.Ν. 1 1 1
ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ 1 1 1
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Παν. Τσαλδάρης 1 1 1
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Αλ. Μπαλτατζής 2 2 5 5 7
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ “ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ” 1 1 1
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ “ΔΡΑΣΗ – Δ. Ξ. – Φ.Σ.” Αθ. Τζήμερος 1 1 1
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Αλ. Αλαβάνος 5 2 7 7
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Χαρ. Φλωράκης 4 1 5 5
ΣΥΝ Ν. Κωνσταντόπουλος 2 2 4 5 2 7 11
Σ.Ε.ΕΝ. Ν. Αλικάκος 1 1 1
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ” 1 1 1
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ Αριστ. Δημητράτος Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
Σ.Α.Κ.Ε. 1 1 1
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (α’ – ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ + ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 1 1 1
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (β’ – ΠΑ.ΣΟ.Κ. + ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ) 1 1 1
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ 1 1 1
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Ανδρ. Μιχαλακόπουλος 2 1 3 1 1 4
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΝ ΕΝΩΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Γ. Δ. Ράλλης Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
Σ.Κ.Ε.Π.Α. Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΤΡΙΤΟ ΚΟΜΜΑ Δ. Ράλλης Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΤΥΡΑΝΝΟΚΤΟΝΟΙ Αθ. Δασκαλόπουλος Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Σοφ. Βενιζέλος 1 1 1
Φ.Δ.Ε. – Σ.Κ.Ε. Ι. Διαμαντόπουλος 1 1 1
Φ.Δ.Ε., Ι. Διαμαντόπουλος 1 1 1
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Γρ. Βαλλιανάτος 1 1 2 2 2 4
ΦΙ.ΔΗ.Κ. Στέφ. Στεφανόπουλος Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Γ. Παπανδρέου (α) 3 3 3