Κόμματα, παρουσία σε εκλογές

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΚΟΜΜΑΤΑ μέσω ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΕΝ
ΕΘΝ ΓΕΡ ΕΥΡ ΣΥΝ ΕΘΝ ΓΕΡ ΕΥΡ ΣΥΝ ΣΥΝ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΠΡΟΦΥΓΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Θεμ. Σοφούλης 1 1 1
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Π. Βαρδινογιάννης 1 1 1
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Κ. Σταμούλης 1 1 1
ΦΩΣ – ΑΛΗΘΕΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Κ. Μελισσουργός 2 2 2
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ψαρουδάκης 4 3 7 2 2 9
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ Ι. Λάζαρης 1 1 1
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 1 1
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 1 1 1
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Ι. Λάζαρης 1 1 1
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Σπ. Κοκόρης 1 1 1
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Κων. Λυκιαρδόπουλος 1 1 1
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 1 1
ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ Ευστ. Πατσαντζής 3 1 4 4