Κόμματα, παρουσία σε εκλογές

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΚΟΜΜΑΤΑ μέσω ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΕΝ
ΕΘΝ ΓΕΡ ΕΥΡ ΣΥΝ ΕΘΝ ΓΕΡ ΕΥΡ ΣΥΝ ΣΥΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Αλ. Παπαναστασίου 2 1 3 1 1 4
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Γ. Παπανδρέου (α) 1 1 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Στ. Κρητικας, Ηλ. Τσιριμώκος 6 6 6
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Κρικέλης 1 1 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ Ι. Σοφιανόπουλος 1 1 1
Δ.Π.Ε. Μιχ. Χαραλαμπίδης 1 1 2 2
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1 1 1
ΔΗ.ΣΥ. Ντ. Μπακογιάννη 1 1 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1 1 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ι. Α. Μαρούδας Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΔΗ.Κ.ΚΙ. Δημ. Τσοβόλας 3 1 4 4 2 6 10
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 1 1 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 1 1 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΔΗ.ΣΟ.Κ. 1 1 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ Μ. Μελετόπουλος 1 1 1
Δ.Κ. – Α.Φ.Ε. Γ. Παπανδρέου (α) 3 3 3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ 2 2 2
Δ.Κ.Ε.Λ. Αλ. Σβώλος 3 3 3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Γ. Καρτάλης 2 2 2
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Γ. Παπανδρέου (α) 1 1 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Θ. Κετσέας 1 1 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Εμμ. Τσουδερός 2 2 2
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Μιχ. Κύρκος 3 3 3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ Γ. Παπανδρέου (α) 1 1 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 3 3 3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Γ. Καφαντάρης 1 1 1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Δ. Παναγιωτόπουλος Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις