Κόμματα, παρουσία σε εκλογές

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΚΟΜΜΑΤΑ μέσω ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΕΝ
ΕΘΝ ΓΕΡ ΕΥΡ ΣΥΝ ΕΘΝ ΓΕΡ ΕΥΡ ΣΥΝ ΣΥΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Αλ. Παπάγος 2 2 2
ΕΛ.ΚΙ.Σ. 2 2 2
ΕΛ.ΔΕ. Γ. Κουσουρής 2 2 2
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΕΛ.ΠΟΛ. Χρ. Χατζηαναγνώστου 1 1 1
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ν. Ροδόπης), Αχμέτ Σαδίκ 4 4 4
Ε.Α.Σ. 1 1 1 1 2
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Μαν. Γλέζος 5 2 7 7
Ε.Δ.Α. Ι. Πασαλίδης 5 5 10 3 13 18
Ε.Σ.Π.Ε. Ευστ. Παναγούλης 1 1 1
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΙΪΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΕΝ.Ε.Κ. Πολ. Δάκογλου 2 2 2
Ε.ΠΑ.Μ. Δημ. Καζάκης 1 1 1
ΕΝΙΑΙΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΕΡΓΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΩΝ 3 1 4 4
ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ηλ. Ηλιου 1 1 1
ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ Φ. Σαραντόπουλος Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΕΝΩΜΕΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
Ε.ΔΗ.Κ. Γ. Μαύρος 3 3 6 6
ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
Ε.Κ.ν.δ. Γ. Μαύρος 1 1 1
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Βασ. Λεβέντης 8 4 12 12
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ Δημοσθ. Βεργής 3 1 4 4
Ε.Π.Ε.Κ.Ε. 1 1 1
ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αλ. Μπαλτατζής 1 1 1
ΕΝΩΣΙΣ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ Ι. Μεταξάς 1 1 1
Εν.Δ.Α. Ι. Κοκορέλης 4 4 4
ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ι. Σοφιανόπουλος 1 1 1
ΕΝΩΣΙΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ Θ. Τουρκοβασίλης 1 1 1
Ε.Κ. – Κ.Π. Γ. Παπανδρέου (α) 1 1 1
ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Γ. Παπανδρέου (α) 2 2 1 1 3
ΕΝΩΣΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 1 1 1
ΕΝΩΣΙΣ ΛΑΪΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Κων. Τσαλδάρης 1 1 1
ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Μ. Τσαρλαμπάς 1 1 1
ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Γ. Καφαντάρης 1 1 1
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. 1 1 1