Κόμματα, παρουσία σε εκλογές

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΚΟΜΜΑΤΑ μέσω ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΕΝ
ΕΘΝ ΓΕΡ ΕΥΡ ΣΥΝ ΕΘΝ ΓΕΡ ΕΥΡ ΣΥΝ ΣΥΝ
ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ Δημ. Γούναρης 3 3 3
ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ Θ. Τουρκοβασίλης 3 3 3
ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Κ. Τσιτούρας Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Στυλ. Γονατάς 1 1 1
ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ Ι. Μεταξάς 5 1 6 2 2 8
ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Β’ Αθηνών) 1 1 1
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Κων. Κοτζιάς 1 1 1
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σωτ. Σοφιανόπουλος 2 1 3 3
Κ.Ε.Κ. Γ. Τσαγκανέλιας 3 3 6 6
Κ.Ε.ΜΕ. Π. Μανωλόπουλος 1 1 1
Κ.Ε.Φ. Ε. Καλογιάννης Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤ. ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ 1 1 1
ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι. Μπερνίτσας 1 1 1
ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2 2 2
ΚΟΜΜΑ ΖΑΪΜΗ Αλ. Ζαΐμης 5 5 5
ΚΟΜΜΑ ΖΑΪΜΗ Θρ. Ζαΐμης 3 3 3
ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ Αντ. Κριεζής 2 2 2
ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ Αντ. Κριεζής 2 2 2
ΚΟΜΜΑ ΜΙΑΟΥΛΗ Αθ. Μιαούλης 1 1 1
ΚΟΜMΑ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ Αθ. Μιαούλης 2 2 2
ΚΟΜΜΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Κων. Μητσοτάκης 1 1 1
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ Κυρ. Τοψόγλου 1 1 1
ΚΟΜΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Δ. Μπότσαρης 1 1 1
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ι. Παναγόπουλος 2 2 2
ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ Σπ. Μαρκεζίνης 3 2 5 3 3 8
ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. Πλαστήρας 2 2 2
ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Γ. Καφαντάρης Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΚΟΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ανδρ. Μιχαλακόπουλος 1 1 1
ΚΟΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αλ. Βαμβέτσος 1 1 1
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΙΩΝ Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΑΛΗΘΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΑΡΕΙΜΑΝΙΩΝ Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ελ. Βενιζέλος 12 2 14 6 6 20
ΚΟΜΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 1 1