Κόμματα, προφίλ κομματων

ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΙΔΡΥΣΗ: 1824 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μαυροκορδάτος, Σπ. Τρικούπης, Ανδρ. Ζαϊμης, Ανδρ. Λόντος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Μάι – Αύγ 1844 έδρες 28/127 Αλ. Μαυροκορδάτος

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μυλωνάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΙΔΡΥΣΗ: 1936 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μυλωνάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 26.01.1936 ψήφοι 12.333 (0,97%) έδρες 4/300 Αλ. Μυλωνάς

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μυλωνάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ [Α.Ε.Κ.] ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Παπαναστασίου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 19.08.1928 ψήφοι 68.278 (6,71%) έδρες 20/150 Αλ. Παπαναστασίου
ΕΘΝ 26.09.1932 ψήφοι 69.057 (5,89%) έδρες 8/250 Αλ. Παπαναστασίου
Το 1933 εντάσσεται στον ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ
ΕΘΝ 05.03.1933 ψήφοι 47.460 (4,16%) έδρες 13/248 Αλ. Παπαναστασίου
ΕΘΝ 26.01.1936 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ: 1920 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μυλωνάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.12.1923 έδρες 3/397 Αλ. Μυλωνάς
ΕΘΝ 07.11.1926 ψήφοι 28.318 (2,89%) έδρες 4/284 Αλ. Μυλωνάς
ΕΘΝ 19.08.1928 ψήφοι 17.042 (1,68%) έδρες 0/250 Αλ. Μυλωνάς
ΓΕΡ 21.04.1929 ψήφοι 13.720 (1,66%) έδρες 2/92 Αλ. Μυλωνάς
Το 1933 εντάσσεται στον ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ: 1922 ΗΓΕΣΙΑ: Σπ. Χασιώτης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.12.1923 έδρες 4/397 Σπ. Χασιώτης