Κόμματα, προφίλ κομματων

ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ & ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 2 (0,00%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 334 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΒΑΣΙΛΟΜΑΧΟΣ ΙΔΡΥΣΗ: 1990 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 27 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 407 (0,01%) έδρες 0/300

 

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 1824 ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Κωλέττης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Μάι-Αύγ 1844 έδρες 20/127 Ι. Κωλέττης
ΕΘΝ Ιούν 1847 ως συνιστώσα ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ

 

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ Εκλογική σύμπραξη ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Κωλέττης ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Γαλλικόν Κόμμα, άλλοι ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Ιούν 1847 ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙ Ι. Κωλέττης

 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Συνασπισμός κομμάτων ΊΔΡΥΣΗ: 1936 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Κονδύλης, Ι. Θεοτόκης, Ι. Ράλλης ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Εθνικόν Συντηρητικόν Κόμμα, Εθνικόν Ριζοσπαστικόν Κόμμα [Γ. Κονδύλης], Εθνικόν Λαϊκόν Κόμμα [Ι. Θεοτόκης], Μεταρρυθμιστικόν Κόμμα [Ι. Ράλλης], στελέχη του Κόμματος Θ. Τουρκοβασίλη ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 26.01.1936 ψήφοι 253.384 (19,89%) έδρες 60/300 Γ. Κονδύλης κ.ά.

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ [ΓΥΝΑΙΚΕΣ] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 46.356 (0,76%) έδρες 0/24

 

ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΚΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 07.03.2004 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΥΡ 13.06.2004 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΘΝ 16.09.2007 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΘΝ 17.06.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.