Κόμματα, προφίλ κομματων

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ ΙΔΡΥΣΗ: 2011 ΗΓΕΣΙΑ: Γλαύκος-Αθανάσιος (Θάνος) Τζήμερος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 135.965 (2,15%) έδρες 0/300 Αθ. Τζήμερος
ΕΘΝ 17.06.2012 ως συνιστώσα “ΔΡΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΦΙΛΕΛ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ”

 

ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ – (ΑΜΕΣΗ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Κόκκας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗ: 2003 ΗΓΕΣΙΑ: Στυλ. Παπαθεμελής ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 57.175 (0,80%) έδρες 0/300 Στυλ. Παπαθεμελής
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 30.856 (0,45%) έδρες 0/300 Στυλ. Παπαθεμελής
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα ΟΧΙ

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ [ΔΗ.ΑΝΑ.] ΊΔΡΥΣΗ: 06.09.1985 ΗΓΕΣΙΑ: Κων. Στεφανόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 65.867 (1,01%) έδρες 1/300 Κ. Στεφανόπουλος
ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 89.469 (1,37%) έδρες 1/24 Κ. Στεφανόπουλος
ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 44.077 (0,67%) έδρες 1/300 Κ. Στεφανόπουλος
ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 181.906 (2,80%) έδρες 0/25 Κ. Στεφανόπουλος

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ [ΔΗΜ.ΑΡ.] ΊΔΡΥΣΗ: 27.06.2010 ΗΓΕΣΙΑ: Φ. Κουβέλης ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΕΛ.ΠΟ. [Βασ. Οικονόμου] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 386.394 (6.11%) έδρες 19/300 Φ. Κουβέλης
ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 384.986 (6.24%) έδρες 17/300 Φ. Κουβέλης