Κόμματα, προφίλ κομματων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ [Δ.Ε.Κ.] ΊΔΡΥΣΗ: 1974 ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Ζίγδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.11.1974 ψήφοι 8.509 (0,17%) έδρες 0/300 Ι. Ζίγδης

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΊΔΡΥΣΗ: Σεπτέμβριος 1922 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Παπαναστασίου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.12.1923 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡ. ΕΝΩΣΕΩΣ – ΚΟΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡ. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΘΝ 07.11.1926 ψήφοι 62.086 (6,48%) έδρες 17/279 Αλ. Παπαναστασίου
ΕΘΝ 19.08.1928 ψήφοι 68.278 (6,71%) έδρες 20/250 Αλ. Παπαναστασίου
ΓΕΡ 21.04.1929 ψήφοι 54.337 (6,58%) έδρες 4/92 Αλ. Παπαναστασίου

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΊΔΡΥΣΗ: 1945 ΗΓΕΣΙΑ: Στ. Κρητικας, Ηλ. Τσιριμώκος (από 05.08.1961) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

1945 – εντάσσεται στον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΕΘΝ 09.09.1951 ως συνιστώσα Ε.Δ.Α.
ΕΘΝ 16.11.1952 ως συνιστώσα Ε.Δ.Α.
ΕΘΝ 19.02.1956 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (Ε.Δ.Α.)
ΕΘΝ 29.10.1961 ως συνιστώσα Ε.Κ. – Κ.Π. (Δ.Κ. – Α.Φ.Ε.)
ΕΘΝ 03.11.1963 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Δ.Κ. – Α.Φ.Ε.)
ΕΘΝ 16.02.1964 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Δ.Κ. – Α.Φ.Ε.)

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Συνασπισμός συνασπισμών κομμάτων και αυτόνομων κομμάτων ΊΔΡΥΣΗ: 24.01.1956 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Παπανδρέου (α) ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Δ.Κ.Ε.Λ. [Αλ. Σβώλος], Ε.Π.Ε.Κ. [Σ. Παπαπολίτης], Ε.Δ.Α. [Ι. Πασαλίδης], Κόμμα των Φιλελευθέρων [Γ. Παπανδρέου (α)], Λαϊκόν Κόμμα [Κων. Τσαλδάρης], Συναγερμός Αγροτών & Εργαζομένων [Αλ. Μπαλτατζής], Φ.Δ.Ε. [Σοφ. Βενιζέλος]. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 19.02.1956 ψήφοι 1.620.007 (48,15%) έδρες 132/300 Γ Γ. Παπανδρέου (α)