Κόμματα, προφίλ κομματων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ – ΚΟΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Εκλογική σύμπραξη ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Παπαναστασίου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.12.1923 έδρες 120/397 Αλ. Παπαναστασίου

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΊΔΡΥΣΗ: 2007 ΗΓΕΣΙΑ: Κρικέλης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 8 (0,00%) έδρες 0/300 Κρικέλης

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ Συνασπισμός κομμάτων ΊΔΡΥΣΗ: 02.02.1950 ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Σοφιανόπουλος, Αλ. Σβώλος, Νεόκ. Γρηγοριάδης ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Ένωσις Δημοκρατικών Φιλελευθέρων [Ι. Σοφιανόπουλος], Κόμμα Αριστερών Φιλελευθέρων [Στ. Χατζήμπεης], Σ.Κ.- Ε.Λ.Δ. [Αλ. Σβώλος] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 163.824 (9,70%) έδρες 18/250

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ [Δ.Π.Ε.] ΊΔΡΥΣΗ: 1999 ΗΓΕΣΙΑ: Μιχ. Χαραλαμπίδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 32.068 (0,47%) έδρες 0/300 Μιχ. Χαραλαμπίδης
ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 44.312 (0,73%) έδρες 0/24 Μιχ. Χαραλαμπίδης

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 12.707 (0,19%) έδρες 0/300

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ [ΔΗ.ΣΥ.] ΊΔΡΥΣΗ: 21.11.2010 ΗΓΕΣΙΑ: Ντ. Μπακογιάννη ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 161.595 (2,56%) έδρες 0/300 Ντ. Μπακογιάννη
ΕΘΝ 17.06.2012 Ενσωματώνεται στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 13.700 (0,21%) έδρες 1/300