Κόμματα, προφίλ κομματων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΊΔΡΥΣΗ: 1999 ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Α. Μαρούδας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ [ΔΗ.Κ.ΚΙ.] ΊΔΡΥΣΗ: 20.12.1995 ΗΓΕΣΙΑ: Δημ. Τσοβόλας, Διοικ. Επιτροπή (από 2004). ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 300.671 (4,43%) έδρες 9/300 Δημ. Τσοβόλας
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 440.191 (6,85%) έδρες 2/25 Δημ. Τσοβόλας
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 184.598 (2,69%) έδρες 0/300 Δημ. Τσοβόλας
ΕΘΝ 07.03.2004 ψήφοι 132.750 (1,79%) έδρες 0/24 Δημ. Τσοβόλας
ΕΥΡ 13.06.2004 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΘΝ 16.09.2007 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΘΝ 04.10.2009 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΘΝ 06.05.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΕΘΝ 17.06.2012 ως συνιστώσα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 1.100 (0,02%) έδρες 0/300

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 7.743 (0,12%) έδρες 0/25