Κόμματα, προφίλ κομματων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ [Δ.Κ.Ε.Λ.] Συνασπισμός κομμάτων ΊΔΡΥΣΗ: 01.09.1953 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Σβώλος, Γ. Καρτάλης, Στυλ. Αλαμανής (από 1958). ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Δημοκρατικόν Κόμμα [Γ. Καρτάλης], Σ.Κ. – Ε.Λ.Δ. [Αλ. Σβώλος] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 19.02.1956 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΕΘΝ 11.05.1958 ως συνιστώσα Π.Α.Δ.Ε.
ΕΘΝ 29.10.1961 ως συνιστώσα Ε.Κ. – Κ.Π. (ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ)

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 1958 ΗΓΕΣΙΑ: Θ. Κετσέας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 11.05.1958 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΛΑΪΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Εμμ. Τσουδερός ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα Ε.Π.Ε.Κ.
ΕΘΝ 09.09.1951 ως συνιστώσα Ε.Π.Ε.Κ.

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 1945 ΗΓΕΣΙΑ: Μιχ. Κύρκος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

1945

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ (ΕΑΜ)
ΕΘΝ 09.09.1951 ως συνιστώσα Ε.Δ.Α.
ΕΘΝ 16.11.1952 ως συνιστώσα Ε.Δ.Α.
ΕΘΝ 19.02.1956 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Δ.Α.)

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 1941 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Παπανδρέου (α) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα Ε.Π.Ε.