Κόμματα, προφίλ κομματων

ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΊΔΡΥΣΗ: 2010 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές ανμετρήσεις
Ε.Μ.Α. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 51 (0,00%) έδρες 0/300

 

Ε.Π.Α.Κ. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 22 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ EΝΩΣΙΣ(Θεσσαλονίκη) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.12.1923 έδρες 4/397
ΕΘΝ 07.11.1926 ψήφοι 5.825 (0,60%) έδρες 1/284

 

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ EΝΩΣΙΣ [Ε.Δ.Ε.] ΊΔΡΥΣΗ: 1974 ΗΓΕΣΙΑ: Π. Γαρουφαλιάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.11.1974 ψήφοι 52.768 (1,08%) έδρες 0/300 Π. Γαρουφαλιάς

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ [ΕΘ.ΕΛ.] ΊΔΡΥΣΗ: Ιούλιος 2010 ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Παπαδόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 17.06.2012 ψήφοι 4.290 (0,07%) έδρες 0/300 Γ. Παπαδόπουλος

 

ΕΘΝΙΚΗ EΝΩΣΙΣ ΗΓΕΣΙΑ: Αριστομ. Μητσοτάκης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 19.08.1928 ψήφοι 1.958 (0,19%) έδρες 0/250 Αριστομ. Μητσοτάκης
ΕΘΝ 09.06.1935 ψήφοι 2.590 (0,25%) έδρες 0/300 Αριστομ. Μητσοτάκης

 

ΕΘΝΙΚΗ EΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΣ [Ε.Ε.Ε.] (Θεσσαλονίκη) ΗΓΕΣΙΑ: Κλεομ. Παπανικολάου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 26.01.1936 ψήφοι 505 (0,04%) έδρες 0/300 Κλεομ. Παπανικολάου

 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΡΥΕΤΑΙ: 14.01.1956 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.