Κόμματα, προφίλ κομματων

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ: 17.12.1930 ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Σοφιανόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 26.09.1932 ψήφοι 72.311 (6,17%) έδρες 11/250 Ι. Σοφιανόπουλος
ΕΘΝ 05.03.1933 ψήφοι 22.985 (2,01%) έδρες 2/248 Ι. Σοφιανόπουλος
ΕΘΝ 26.01.1936 ψήφοι 13.006 (1,02%) έδρες 1/300 Ι. Σοφιανόπουλος

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΊΔΡΥΣΗ: 1945 ΗΓΕΣΙΑ: Κων. Γαβριηλίδης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Το 1945 εντάσσεται στον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΚΟΜΜΑΤΩΝ (ΕΑΜ). Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μπαλτατζής ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 26.09.1932 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Παγκούτσος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 2.191 (0,13%) έδρες 0/250 Αλ. Παγκούτσος
ΕΘΝ 16.11.1952 ψήφοι 691 (0,04%), έδρες 0/300 Αλ. Παγκούτσος

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.08.1910 έδρες 46/362
ΕΘΝ 28.11.1910 έδρες 28/362

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΙΔΡΥΣΗ: 06.12.1926 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μέρος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ [Α.Σ.Κ.Ε.] ΙΔΡΥΣΗ: Φεβρουάριος 1984 ΗΓΕΣΙΑ: Ν. Καργόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 17.06.1984 ψήφοι 10.389 (0,18%) έδρες 0/24 Ν. Καργόπουλος
ΕΘΝ 02.06.1985 ψήφοι 10.369 (0,16%) έδρες 0/300 Ν. Καργόπουλος
ΕΘΝ 18.06.1989 ψήφοι 2.739 (0,04%) έδρες 0/300 Ν. Καργόπουλος
ΕΘΝ 05.11.1989 ψήφοι 1.590 (0,13%) έδρες 0/300 Ν. Καργόπουλος
ΕΘΝ 10.10.1993 ψήφοι 1.578 (0,02%) έδρες 0/300 Ν. Καργόπουλος
ΕΘΝ 22.09.1996 ψήφοι 2.108 (0,03%) έδρες 0/300 Ν. Καργόπουλος
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 9.480 (0,15%) έδρες 0/25 Ν. Καργόπουλος
ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 2.026 (0,03%) έδρες 0/300 Ν. Καργόπουλος
ΕΘΝ 07.03.2004 ψήφοι 3.180 (0,04%) έδρες 0/300 Ν. Καργόπουλος
ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 11.598 (0,19%) έδρες 0/24 Ν. Καργόπουλος
ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 2.098 (0,03%) έδρες 0/300 Ν. Καργόπουλος
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 5.624 (0,11%) έδρες 0/22 Ν. Καργόπουλος