Κόμματα, προφίλ κομματων

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ [Ε.Π.Ε.Κ.] Συνασπισμός κομμάτων ΊΔΡΥΣΗ: 14.01.1950 ΗΓΕΣΙΑ: Ν. Πλαστήρας, Σάβ. Παπαπολίτης (από 26.07.1953) ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ: Κόμμα Προοδευτικών Φιλελευθέρων Κέντρου [Ν. Πλαστήρας], Δημοκρατικόν Προοδευτικόν Κόμμα [Εμμ. Τσουδερός] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 277.739 (16,44%) έδρες 45/250 Ν. Πλαστήρας
ΕΘΝ 09.09.1951 ψήφοι 401.379 (23,49%) έδρες 74/258 Ν. Πλαστήρας
ΕΘΝ 16.11.1952 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΘΝ 19.02.1956 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΕΘΝ 11.05.1958 ως συνιστώσα Π.Α.Δ.Ε.

29.10.1960

συνιστώσα Κ.Ε.Α.
ΕΘΝ 29.10.1961 ως συνιστώσα Ε.Κ. – Κ.Π. (ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ)
ΕΘΝ 03.11.1963 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΘΝ 16.02.1964 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ [Ε.Ρ.Ε.] ΊΔΡΥΣΗ: 04.01.1956 ΗΓΕΣΙΑ: Κων. Καραμανλής (α), Παν. Κανελλόπουλος (1963) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 19.02.1956 ψήφοι 1.594.112 (47,38%) έδρες 165/300 Κων. Καραμανλής (α)
ΕΘΝ 11.05.1958 ψήφοι 1.583.885 (41,16%) έδρες 171/300 Κων. Καραμανλής (α)
ΕΘΝ 29.10.1961 ψήφοι 2.347.824 (50,81%) έδρες 176/300 Κων. Καραμανλής (α)
ΕΘΝ 03.11.1963 ψήφοι 1.837.377 (39,37%) έδρες 132/300 Κων. Καραμανλής (α)
ΕΘΝ 16.02.1964 ως συνιστώσα Ε.Ρ.Ε. – Κ.Π.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ – ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ [Ε.Ρ.Ε. – Κ.Π.]Εκλογική σύμπραξη ΊΔΡΥΣΗ: 1963/64 ΗΓΕΣΙΑ: Παν. Κανελλόπουλος, Σπ. Μαρκεζίνης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.02.1964 ψήφοι 1.621.546 (35,26%) έδρες 107/300 Παν. Κανελλόπουλος

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΊΔΡΥΣΗ: 2000 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 09.04.2000 ψήφοι 14.703 (0,21%) έδρες 0/300

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 2.079 (0,03%) έδρες 0/300