Κόμματα, προφίλ κομματων

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 12.06.1994 ψήφοι 3.601 (0,06%) έδρες 0/25

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 1990 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 6.641 (0,10%) έδρες 0/300

 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 1999 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.10.1981 ψήφοι 2 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 18.06.1989 ψήφοι 4.263 (0,07%) έδρες 0/24

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 23.06.1961 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 29.10.1961 ως συνιστώσα Π.Α.Μ.Ε.

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΧΙΤΩΝ ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Γρίβας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 14.256 (0,84%) έδρες 0/250 Γ. Γρίβας

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΓΕΣΙΑ: Μιχ. Αγγελόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 20 (0,00%) έδρες 0/250 Μιχ. Αγγελόπουλος