Κόμματα, προφίλ κομματων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Θ. Πάγκαλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 09.06.1935 ψήφοι 5.636 (0,55%) έδρες 0/300 Θ. Πάγκαλος

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Βαμβέτσος, Δ. Θανόπουλος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δεν εμφανίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις.
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΊΔΡΥΣΗ: 1946 ΗΓΕΣΙΑ: Ναπ. Ζέρβας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ψήφοι 66.027 (5,96%) έδρες 20/354 Ναπ. Ζέρβας
ΕΘΝ 05.03.1950 ψήφοι 61.575 (3,65%) έδρες 7/250 Ναπ. Ζέρβας

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 06.12.1935 ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Θεοτόκης, Π. Μαυρομιχάλης (από 1950) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 26.01.1936 ως συνιστώσα ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα Ε.Π.Ε.Λ.

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 29.10.1961 ψήφοι 295 (0,01%) έδρες 0/300

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 01.11.1920 ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΕΘΝ 05.03.1933 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Γ. Κονδύλης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 01.11.1920 ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΕΘΝ 26.09.1932 ψήφοι 47.698 (4,07%) έδρες 6/250 Γ. Κονδύλης
ΕΘΝ 05.03.1933 ως συνιστώσα ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ
ΕΘΝ 09.06.1935 ως συνιστώσα ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΕΘΝ 26.01.1936 ως συνιστώσα ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ