Κόμματα, προφίλ κομματων

ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΊΔΡΥΣΗ: 1986 ΗΓΕΣΙΑ: Δημοσθ. Βεργής ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 3.158 (0,05%) έδρες 0/300 Δημοσθ. Βεργής
ΕΥΡ 16.06.1999 ψήφοι 30.684 (0,48%) έδρες 0/25 Δημοσθ. Βεργής
ΕΥΡ 13.06.2004 ψήφοι 32.866 (0,54%) έδρες 0/24 Δημοσθ. Βεργής
ΕΘΝ 16.09.2007 ψήφοι 1.737 (0,02%) έδρες 0/300 Δημοσθ. Βεργής
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 31.188 (0,61%) έδρες 0/22 Δημοσθ. Βεργής
ΕΘΝ 04.10.2009 ψήφοι 20.019 (0,29%) έδρες 0/300 Δημοσθ. Βεργής
ΕΘΝ 06.05.2012 ψήφοι 1 (0,00%) έδρες 0/300 Δημοσθ. Βεργής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ [Ε.ΑΡ.] ΊΔΡΥΣΗ: 1987 ΗΓΕΣΙΑ: Λεων. Κύρκος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 18.06.1989 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΥΡ 18.06.1989 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΘΝ 05.11.1989 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΘΝ 08.04.1990 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΘΝ 10.10.1993 ως συνιστώσα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΥΡ 12.06.1994 ως συνιστώσα ΣΥΝ
ΕΘΝ 22.09.1996 ως συνιστώσα ΣΥΝ
ΕΥΡ 16.06.1999 ως συνιστώσα ΣΥΝ
ΕΘΝ 09.04.2000 ως συνιστώσα ΣΥΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ [ΕΛ.ΕΝ.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 08.04.1990 ψήφοι 210 (0,00%) έδρες 0/300
ΕΥΡ 07.06.2009 ψήφοι 3.105 (0,06%) έδρες 0/22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ [Ε.Χ.Ε.] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 20.11.1977 ψήφοι 777 (0,02%) έδρες 0/300
ΕΘΝ 02.06.1985 ψήφοι 256 (0,00%) έδρες 0/300

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ [Ε.Α.Ρ.] ΗΓΕΣΙΑ: Τρύφ. Ολύμπιος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΥΡ 07.06.2009 ως συνιστώσα ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ